Przejdź do głównej zawartości

Artykuł 1: Godność człowieka

Nia Künzer: Przebyliśmy długą drogę, ale nadal mamy wiele do zrobienia.

Nia Künzer, 21.04.2019
Nia Künzer, mistrzyni świata w piłce nożnej 2003
Nia Künzer, mistrzyni świata w piłce nożnej 2003 © privat

Ustawa Zasadnicza zaczyna się słowami „Godność człowieka jest nienaruszalna” - i to nie bez powodu. Uważam to zdanie za kluczowe, ponieważ kształtuje ono ducha Ustawy Zasadniczej, a tym samym Republiki Federalnej Niemiec. Jednocześnie wykracza ono daleko poza wszelkie teksty prawne; stanowi podstawę pokojowego współistnienia w ogóle, tutaj, podobnie jak w innych częściach świata.

Godność człowieka jest nienaruszalna
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, Artykuł 1

Dla mnie to zdanie jest prawną lub zbiorową kontynuacją kategorycznego imperatywu Immanuela Kanta. Gdyby wszyscy za nim podążali, znaczna część naszych problemów zostałaby rozwiązana. Dlatego też uważam artykuł 1 niemieckiej Ustawy Zasadniczej za ogromne osiągnięcie. Tutaj ojcowie i matki Ustawy Zasadniczej dokonali wielkiego skoku naprzód w cywilizacji.

To, że prawa człowieka są opisane w ustępie 2 jako niezbywalne i jako podstawa każdej wspólnoty ludzkiej, jest logicznym wyjaśnieniem artykułu 1. Niemniej jednak należy to również rozumieć na tle sytuacji historycznej, na której opiera się Ustawa Zasadnicza: katastrofa narodowego socjalizmu prawdopodobnie sprawiła, że takie sformułowanie stało się konieczne, również odniesienie do pokoju i sprawiedliwości na świecie, pomimo że to wszystko powinno być właściwie oczywiste.

Czy artykuł 1 wprowadziliśmy w życie, czy według niego postępujemy? Przebyliśmy długą drogę, ale jesteśmy dalecy od doskonałości: ubóstwo w Niemczech, nierówność szans w systemie edukacji, sprzedaż broni do krajów o wątpliwej reputacji, współpraca na rzecz rozwoju z krajami, w których prawa człowieka nie są respektowane, i wiele więcej.

Artykuł 1 Ustawy Zasadniczej dziś równie aktualny i niezwykle ważny jak przed 70 laty.
Nia Künzer, mistrzyni świata w piłce nożnej, absolwentka Pedagogiki i ambasadorka UNICEF-u

Choć artykuł 1 wydaje nam się znany jako motyw przewodni, pomimo że uznaliśmy jego sformułowanie, nie jest on wcale oczywisty. Musimy nieustannie walczyć o jej realizację, zarówno politycy, jak i wszyscy inni obywatele. Praca nad nim nigdy się nie skończy. Pod tym względem artykuł 1 Ustawy Zasadniczej jest dziś równie aktualny i niezwykle ważny jak 70 lat temu. Nawet jeśli od tego czasu upłynęło kilkadziesiąt lat dobrej tradycji demokratycznej, nie stracił on nic ze swojego znaczenia i blasku, a przede wszystkim nie utracił swojej misji.

Ustawa Zasadnicza Artykuł 1

(1) Godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem wszelkich władz państwowych.

(2) Dlatego Naród Niemiecki uznaje nienaruszalność i niezbywalność praw człowieka jako podstawę każdej wspólnoty ludzkiej, pokoju i sprawiedliwości na świecie.

(3) Wymienione niżej prawa podstawowe wiążą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą jako bezpośrednio obowiązujące prawo.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: