Równe prawa dla wszystkich

Menschenrechte
70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: dlaczego Niemcy ponoszą szczególną odpowiedzialność.