Równe prawa dla wszystkich

Menschenrechte
Praw Człowieka: dlaczego Niemcy ponoszą szczególną odpowiedzialność.