Ochrona dzieci przed przemocą i ubóstwem

Jak Niemcy angażują się na całym świecie na rzecz praw dziecka?

Dzieci w obozie dla uchodźców
Dzieci w obozie dla uchodźców dpa

Ochrona dzieci przed przemocą, nadużyciami i wyzyskiem jest głównym celem Konwencji o prawach dziecka, którą w roku 1992 podpisały również Niemcy.

Jednak liczby z 2017 stanowią dla wspólnoty światowej przestrogę: ponad 10 000 dzieci zginęło podczas wojen i konfliktów. Ponadto Organizacja Narodów Zjednoczonych odnotowała 21 000 przestępstw popełnianych na dzieciach, takich jak przemoc seksualna, ataki na szkoły i rekrutacja dzieci-żołnierzy. W skali światowej ponad 250 000 dzieci zmuszanych jest do służby z bronią w ręku.

Zaangażowanie na rzecz praw dziecka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

W okresie członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Niemcy przejęły w 2011/12 kierownictwo grupy roboczej „Dzieci i konflikty zbrojne”. Również jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2019/2020 kraj zamierza dalej kłaść nacisk na ochronę dzieci. Rząd Federalny angażuje się na rzecz zakazu używania dzieci-żołnierzy i wspiera projekty mające na celu rozbrojenie i reintegrację byłych dzieci-żołnierzy ze społeczeństwem.

Niemiecki Sojusz na rzecz Dzieci-Żołnierzy

Dziesięć organizacji pozarządowych, między innymi Unicef i World Vision, zjednoczyły się w walce przeciwko nadużywaniu dzieci jako żołnierzy. Żądają one podniesienia minimalnej granicy wieku do 18 lat w przypadku rekrutów oraz wstrzymania eksportu drobnej broni do obszarów objętych konfliktem. Organizując akcje w związku z obchodzonym 12. lutego międzynarodowym dniem ochrony dzieci w strefach wojennych, „Red Hand Day“, Sojusz przekazuje te informacje do wiadomości publicznej.

Ochrona dzieci podczas ucieczki

52 procent uchodźców na całym świecie stanowią dzieci. Dlatego im poświęcona jest szczególna uwaga niemieckich inicjatyw na rzecz ochrony uchodźców i zwalczania przyczyn ucieczki. Zajmują się one opieką zdrowotną, psychospołeczną, odbudową zburzonych oraz budową nowych szkół w obozach dla uchodźców. 

Prawa dziecka w ramach współpracy na rzecz rozwoju

Prawa dzieci i młodzieży zostały jeszcze silniej umocowane w niemieckiej polityce na rzecz rozwoju dzięki uchwalonemu w 2017 planowi działań “Agents of Change“. Ważne cele to zdrowie i dobre odżywianie, ochrona przed przemocą i dyskryminacją, dostęp do oświaty i zniesienie pracy dzieci opartej na wyzysku.

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: