Przejdź do głównej zawartości

Na rzecz godnej pracy

Czy przedsiębiorstwa przestrzegają praw człowieka? I jak można to udowodnić? Niemcy uruchomiły unikalny na skalę światową system monitoringu.

Tanja Zech, 13.12.2018
Pożądany surowiec: wydobycie litu w Boliwii
Pożądany surowiec: wydobycie litu w Boliwii © Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg via Getty Images

Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech powinny zapewnić przestrzeganie praw człowieka w całym łańcuchu produkcyjnym. Takie jest przesłanie Krajowego Planu Działania w zakresie biznesu i praw człowieka (KPD). Ale jak można to udowodnić? Niemcy są pierwszym krajem na świecie, który stosuje obecnie zakrojone na dużą skalę monitorowanie w celu oceny, w jakim stopniu przedsiębiorstwa wywiązują się ze swojej odpowiedzialności.

Jaki jest cel Planu Działania w zakresie biznesu i praw człowieka?

Do 2020 roku co najmniej połowa wszystkich 7 100 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników ma włączyć do swoich procedur biznesowych pięć podstawowych elementów staranności w zakresie praw człowieka. W ten sposób ochrona praw człowieka staje się bez wątpienia wymagającym zadaniem w zakresie zarządzania:

  1. deklaracja zasad dotyczących poszanowania praw człowieka
  2. procedury identyfikacji niekorzystnych dla praw człowieka skutków
  3. działania mające na celu zapobieganie potencjalnie negatywnym skutkom oraz ocena skuteczności tych działań
  4. opracowywanie sprawozdań
  5. mechanizm rozpatrywania skarg
Chcemy globalizacji, która będzie zrównoważona i sprawiedliwa. Poszanowanie praw człowieka ma w tym względzie zasadnicze znaczenie.
Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas

Gdzie może dochodzić do łamania praw człowieka?

Na przykład, gdy ludzie pracują bez ochrony przeciwpożarowej w budynkach i fabrykach narażonych na ryzyko zawalenia się, kiedy są narażeni na działanie toksycznych substancji chemicznych, otrzymują zbyt niskie wynagrodzenie lub nie mogą tworzyć grup interesu.

Ale również w sytuacji, kiedy zagrożone są fundamenty życia. Na przykład podczas wydobywania litu, który jest surowcem baterii, niezbędnym do elektrycznej mobilności. Wysokiemu zużyciu wody można przeciwstawić podstawowe prawo do wody pitnej dla mieszkańców. Zamiast kończyć działalność gospodarczą, należy jednak szukać rozwiązań: w zamian za wydobycie surowców zaangażowane przedsiębiorstwa mogłyby w drodze dialogu z ludnością zapewnić zaopatrzenie jej w wodę. Wtedy obie strony odniosą korzyści.

Na czym polega monitorowanie KPD?

W listopadzie 2018 rząd niemiecki wystosował do przedsiębiorstw pismo zachęcające do udziału w procesie monitorowania. Kierownictwo nad procedurą przejęła niezależna firma audytorska. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie wywiadu z 30 firmami, które tworzą przekrój niemieckiej gospodarki. W oparciu o wyniki badania opracowany zostanie kwestionariusz dotyczący należytej staranności w zakresie praw człowieka, który zostanie przedłożony przedsiębiorstwom w kolejnych dwóch etapach badania w 2019 i 2020 roku. Ujawnione przez firmy informacje będą ostatecznie poddane kontroli wiarygodności.

Rząd Federalny stawia najpierw na dobrowolne samozobowiązanie się przedsiębiorstw. Po dokonaniu analizy wyników monitorowania podejmie decyzję, czy konieczne jest wprowadzenie przepisów prawnych.

Czy inne kraje podejmą wyzwanie?

W globalnej gospodarce sieciowej warunki pracy można poprawić tylko wtedy, gdy wszyscy w tym uczestniczą, a przede wszystkim największe kraje uprzemysłowione. Dlatego też Niemcy angażują się na rzecz praw człowieka w miejscu pracy i zrównoważonych łańcuchów dostaw na forach międzynarodowych, takich jak G7 i G20, i opowiadają się za wspólnym podejściem do problemu w ramach UE.

Krajowy Plan Działania w zakresie biznesu i praw człowieka (plik PDF)

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: