Przejdź do głównej zawartości

Gospodarka a prawa człowieka

Wprowadzając Krajowy Plan Działań Niemcy nakładają na przedsiębiorstwa odpowiedzialność. Niektóre firmy już przykładnie działają na rzecz ochrony praw człowieka.

Martin Orth, 18.06.2019
Dobre warunki pracy: nowoczesna fabryka włókiennicza w Addis Abebie
Dobre warunki pracy: nowoczesna fabryka włókiennicza w Addis Abebie © picture alliance/Kay Nietfeld/dpa

Zgodnie z Krajowym Planem Działań w obszarze biznesu i praw człowieka (KPD) do roku 2020 co najmniej połowa wszystkich przedsiębiorstw w Niemczech zatrudniających ponad 500 pracowników powinna przestrzegać praw człowieka w łańcuchu dostaw i tworzenia wartości. W skład tej grupy wchodzi około 7 100 przedsiębiorstw.

Jaki jest stan wdrażania?
 

W pierwszej fazie przeprowadzono wywiady z grupą 30 firm, które tworzą przekrój niemieckiej gospodarki. W oparciu o uzyskane informacje zostanie przygotowany kwestionariusz na potrzeby pierwszego dużego badania, które zostanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw w 2019 roku. 

Jakie kroki podejmują inne kraje?
 

Dotychczas 23 państwa UE i EFTA przyjęły Krajowe Plany Działań w obszarze biznesu i praw człowieka.  Również kolejne państwa podjęły prace nad Planami Działań. Kraje spoza Europy, takie jak USA, Chile i Kenia, także opublikowały swoje Plany Działań lub są na dobrej drodze do ich sporządzenia.

Jakie są przykłady najlepszych rozwiązań w Niemczech?
 

Niektóre przedsiębiorstwa już dają dobry przykład.

Producent dóbr konsumpcyjnych Henkel zobowiązał się do przestrzegania uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka w całym łańcuchu tworzenia wartości już w 2000 roku wraz z wprowadzeniem Kodeksu Postępowania, a w 2003 roku z chwilą przystąpienia do inicjatywy ONZ Global Compact.   

Sprzedawca detaliczny wyrobów włókienniczych KiK aktywnie uczestniczył w dyskusji na temat wdrażania projektu KPD i w 2017 roku opublikował wytyczne dotyczące praw człowieka. Firma zobowiązuje się w nim do przestrzegania i promowania praw człowieka w swoich procesach biznesowych oraz do współpracy zmierzającej do eliminowania naruszeń praw człowieka.

Producent samochodów Daimler wprowadził system poszanowania praw człowieka w 2018 roku, aby odpowiednio wcześnie i skutecznie przeciwdziałać naruszeniom praw człowieka. Dotyczy to dziesiątek tysięcy dostawców i jeszcze większej liczby podwykonawców.
 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: