Ana içeriğe geç

Ekonomi ve İnsan Hakları

Almanya, bir ulusal eylem programı temelinde sorumluluk üstleniyor. Bazı firmalar insan haklarının korunması için şimdiden örnek bir çaba veriyor.

Martin Orth, 18.06.2019
Uygun Çalışma Koşulları: Addis Abeba’da modern bir tekstil fabrikası
Uygun Çalışma Koşulları: Addis Abeba’da modern bir tekstil fabrikası © picture alliance/Kay Nietfeld/dpa

Ekonomi ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Programı (NAP) ile, Almanya’da 500’ün üzerinde eleman çalıştıran tüm firmaların en az yarısının 2020 yılına kadar tedarik ve değer yaratma zinciri boyunca insan haklarını dikkate almalarının sağlanması hedefleniyor. Bu grup yaklaşık 7.100 firmayı kapsıyor.

Uygulamada durum nasıl?
 

İlk aşamada, Alman iş dünyasının bir kesidini teşkil eden 30 firmadan oluşan bir grupla anket yapıldı.  Buradan elde edilen sonuçlara göre, 2019 yılında firmalarla yapılacak büyük bir araştırmada kullanılacak soru cevap formu hazırlanacak. 

Diğer ülkeler ne yapıyor?
 

Şimdiye kadar toplamda 23 AB ve EFTA ülkesi, bir Ekonomi ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Planı çıkardı, yine başka ülkelerde de aynı şekilde bir eylem planı geliştiriliyor. Avrupa dışındaki ülkeler de, örneğin ABD, Şili ve Kenya gibi ülkeler ya bir eylem planı geliştirmiş durumda, ya da geliştirmekteler.  

Almanya’da hangi “en iyi uygulama” örnekleri var?
 

Bazı firmalar şimdiden iyi bir örnek teşkil ederek başı çekiyorlar.

Tüketim malları üreticisi Henkel, daha 2000 yılında Code of Conduct uygulamasıyla ve 2003 yılında Birleşmiş Milletler Global Compact üyeliğiyle uluslararası tanınan insan haklarını tüm değer üretme zinciri boyunca dikkate alma yükümlülüğü üstlendi.     

Tekstil alım satımcısı firma KiK, NAP’ın oluşturulması tartışmasına etkin biçimde katılarak 2017 yılında kendi insan hakları yönetmeliğini yayımladı. Bu yönetmelikte firma, ticaret süreci içerisinde insan haklarını dikkate alma, onları teşvik etme ve insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasında etkin rol alma konularında yükümlülük üstlendi.

Otomobil üreticisi Daimler, insan hakları ihlallerine zamanında ve etkili biçimde karşı çıkabilmek amacıyla 2018’de Human Rights Respect System’i uygulamaya koydu. Bu sistem birkaç bin tedarikçi firmayı ve bundan daha da fazla sayıda taşeron tedarikçiyi kapsıyor.
 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: