Ana içeriğe geç

Besi hayvanları için daha iyi koşullar

Almanya’da pek çok insan, sağlıklı beslenme ile hayvanların korunmasını bir arada düşünüyor. Bu bakış da, besi hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yeni girişimlerin önün açıyor.

Martina Schüttler-Hansper, 21.01.2019
Ekolojik bir çiftlikte yetişen inekler
Ekolojik bir çiftlikte yetişen inekler © dpa

Almanya’da besi hayvanlarının daha iyi bir yaşam sürmesini ve kesim sırasında acı çekmemelerini talep eden insanların sayısı giderek artıyor. Bu insanlar etlerini yedikleri hayvanların kaynağıyla ve yetiştikleri koşullarla ilgileniyorlar. 2018 Beslenme Raporuna göre Alman nüfusunun yüzde 79’u hükümet tarafından planlanan ve hayvanların daha insancıl koşullarda yetiştiğini belgeleyen sertifikanın hayata geçirilmesini onaylıyor ve bunun için fiyatların daha yüksek olmasına da razılar.

Hayvan refahı için sertifika

Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı (BMEL) devlet tarafından verilen bir sertifika ile tüketicileri besi koşulları, hayvan sağlığı ve hayvanların nakliye süresine ilişkin bilgilendirmeyi planlıyor. Besiciler hayvanlarının yaşam koşullarını daha fazla hareket alanı, açık alanda hayvancılık, zeminlerin samanla kaplanması ve hayvanların kendilerini oyalayabilecekleri olanakların arttırılması gibi yöntemlerle iyileştirebiliyorlar. Çiftçilerin hayvan refahını belgeleyen bu sertifika koşullarının uygulanmasıysa zorunlu değil ve gönüllülük esasına dayanıyor.

Domuz, tavuk ve hindi besiciliği yapan çiftçiler tarım ve hayvancılık birlikleri ve gıda perakende şirketleri tarafından kurulan Hayvan Refahı İnisiyatifine (ITW) halihazırda katılabiliyor. Fakat bu girişim yasalarla belirlenen mevcut asgari koşullara kıyasla neredeyse hiçbir iyileştirme öngörmemesi ve besicilik koşullarını çok kısıtlı şekilde iyileştirmesi dolayısıyla eleştiriliyor.

Civcivlerin öldürülmesine alternatif çözüm

Almanya’da her yıl 45 milyonu aşkın civciv yumurtadan çıktıktan kısa süre sonra öldürülüyor. Bunlar yumurta tavukları olmak üzere kuluçkaya konan yumurtalardan çıkan erkek civcivler. Almanya’da erkek civciv inisiyatifleri bir alternatif sunuyor. İnisiyatife üye işletmeler etleri değerlendirilebilen tavuk cinslerine yatırım yapıyor. Bir diğer alternatifse ikincil kullanıma olanak tanıyan tavuk cinsleri. Bu tavuklar her ne kadar yumurta üretimleri daha düşük olsa da hem tavuk hem de et üretimine elverişli cinsleri kapsıyor.

Ayrıca yumurtadaki civcivlerin cinsiyetlerini belirlemeye yönelik yenilikçi girişimler de devletten teşvik alıyor. Böylece erkek civciv çıkacak yumurtaların kuluçkaya konmaması hedefleniyor.

Boynuzlu inek inisiyatifi

Doğumdan birkaç hafta sona buzağıların boynuzlarının ameliyatla alınması Almanya’da genel geçer uygulama. Bazı organik hayvancılık işletmeleriyse farklı bir yöntem uyguluyor ve ineklerin boynuzlarını koruyorlar. Bu uygulama daha çok zaman, dikkat ve hayvanlar için daha geniş bir alan ayrılmasını gerektiriyor.

BMEL: Almanya’da besi hayvancılığıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: