„Hayatta kalmanın tek yolu“

Kötü yaşam koşulları, kimlik kaybı: Araştırmacı Kira Vinke, iklim göçmenlerinin çilesini onlarla yüz yüze yaptığı söyleşilerden biliyor.  

Potsdam İklim Sonuçlarını Araştırma Enstitüsü (PIK) öğretim üyesi Kira Vinke
Potsdam İklim Sonuçlarını Araştırma Enstitüsü (PIK) öğretim üyesi Kira Vinke picture alliance / dpa

Sayın Vinke, Marshall Adaları ve Bangladeş gibi ülkelerde, iklim değişikliği nedeniyle artık yaşanamaz hale gelen yerlerdeki insanlarla konuştunuz. Ortaya çıkarmak istediğiniz şey neydi?

Her şeyden önce göçün iklim değişikliğine etkin bir uyum sağlama biçimi olup olmadığını bilmek istedim. Giderek artan sayıda araştırmacı şunu söylüyor: İnsanlar, iklim değişikliğine ayak uydurabilmek için göç ediyorlar. Ancak bu gelişme sıklıkla etkin olmuyor: Mağdurlar, geleneksel olarak yaşadıkları bölgeleri -örneğin bir kasırga nedeniyle- kaçarcasına terk ediyor ve güç yaşam koşullarına maruz kalıyorlar.

Örneğin Marshall Adaları açısından bu ne anlama geliyor?

İnsanlar dış taraflardaki Marshall adalarından şu anda nüfus yoğunuluğunun iyice arttığı ana adaya, Majuro’ya yöneliyorlar. Birçok kişi de daha uzağa, ABD’ye göç ederek orada örneğin tavuk fabrikalarında çalışıyorlar. Bu insanların ülkelerine, toplumlarına ve lisanlarına güçlü bağları var. Artık kendi memleketlerinde yaşayamayacak olmaları, onlar için büyük bir trajedi ve net bir kimlik kaybı anlamına geliyor. 

Bunun sonucu ne?

Göç, bu insanlar için hayatta kalmanın yegâne yolu, ama bunun daha iyi yaşam koşullarına yol açması gerekir. Marshall adasından gelen göçmenlerin iklim değişikliği konusunda yapabilecekleri hiçbir şey yok; bunun sorumluluları endüstri ülkeleri. Bu yüzden soru, mağdurların onurlu bir biçimde göç edebilmelerinin veya memleketlerinde daha uzun süre kalabilmelerinin nasıl sağlanabileceği sorusudur.

Benim için öncelikle şu önemli: Bunun insanlar için sonuçları nelerdir?

Kira Vinke, Potsdam İklim Değişikliği Sonuçlarını Araştırma Enstitüsü

Siz klasik anlamda bir “iklim araştırmacısı” değil, bir siyasal bilimcisiniz. İklim tartışmasında bu bakış açısı eksik mi kalıyor? 

Bir tek perspektiften bakarak büyük soruları yanıtlamak mümkün olmaz. Benim için öncelikle şu önemli: Bunun insalar için sonuçları nelerdir? Birçok farklı ülkeden gelen çok sayıda göçmenle konuşabilmiş olma ayrıcalığım var. Bu benim için onların öykülerini nakletme sorumluluğu anlamına geliyor.

Kira Vinke, Potsdam İklim Sonuçlarını Araştırma Enstütüsü (PIK) bünyesinde Tanzanya, Hindistan ve Peru gibi ülkelerde İklimden Kaynaklanan Göç konusunu araştıran disiplinlerarası bir proje grubunu yönetiyor. Vinkel ayrıca Federal Hükümet Sivil Kriz Önleme ve Barış Teşvik Danışma Kurulu Eş Başkanı.  

Söyleşi: Helen Sibum

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: