Ana içeriğe geç

Yenilikçi çiftçiler

Bonn Üniversitesi ZEF araştırmacılarından Oliver Kirui yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen yenilikçi çözümler arasındaki etkileşimin, Afrika’da sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırabileceğini ve gıda tedarikinin iyileşmesini sağlayabildiklerini söylüyor.

Röportaj Arnd Festerling, 29.03.2022
Innovative Farmer
© AdobeStock

Sayın Kirui, Afrika tarım sektörü teknolojik ve dijital yenilikçiliğe ne kadar açık?
Afrika kalkınması bakımından yeniliklere giderek daha çok önem veriyor. Elde edilen son veriler tarım sektöründe teknolojik, kurumsal ve sisteme dönük yenilikler alanında büyük gelişmeler olduğuna işaret ediyor. Bu geçtiğimiz on yılda tarımla geçinen ailelerin hayatının sosyal, ekonomik ve teknolojik bakımlardan iyileşmesine de yol açtı. Ayrıca kaynağını bilimsel araştırma kuruluşlarından alan yukarıdan aşağıya (top-down) yenilikler ve kaynağını çiftçilerin kendisinden alan aşağıdan yukarıya (bottom-up) yenilikler arasındaki etkileşim de tarımsal kalkınma ve gıda tedarikinin sürdürülebilir hale gelmesi bakımından büyük bir potansiyel sunuyor.

Yeniliklerin ortaya çıkması hangi unsurlarabağlı?
Bu konuda lokomotif işlevi gören pek çok unsur var. Dijital devrim çiftçilerin tarım ve gıda alanlarındaki değer yaratma zincirinin bütününe, örneğin fiyatlara ya da arz talep durumuna, yani kısacası piyasa koşullarına dair bilgilere erişimini olanaklı hale getirdi. Artan dijital bağlantıların sağladığı iç içe geçme de, mesela çok ihtiyaç duyulan ve çiftçilerle gıda sektöründeki değer yaratma zincirinin diğer aktörleri için, onların istikrarlı katılımını olanaklı kılan anaparaya erişimini kolaylaştırdı. İklim dönüşümüne uyum sağlamaya ve onun etkilerini frenlemeye dönük ihtiyaç da yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinde bir diğer önemli hızlandırıcı 
unsur.

Tarımda kalkınmanın önündeki engeller neler?
Tarımda yenilikçiliğin önündeki başlıca engel uygun eğitime ve teknolojilere erişimin sınırlı olması. Çiftçilerin çoğu onların kendi gıda ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye gelmelerini sağlayacak inisiyatiflere erişemiyor. Meteorolojik dalgalanmalar ve aşırı hava koşulları gibi iklim değişikliğinden doğan etkiler çiftçiler için vahim sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle yenilikçi çözümlerden kaynaklanan kazanımlar neredeyse tamamen kayboluyor. Küçük çiftlik sahipleri iklim değişikliğinin etkilerini hafifletecek ya da kendilerini bunlardan korumalarını sağlayacak kaynaklara ve yetkinliğe sahip değiller. Bir diğer engel de uygun tarım kredilerine ve pazara yeterince erişimlerinin olmaması. Bu nedenle teknolojik yeniliklerin başka değişikliklerle el ele ilerlemesi gerek. Küçük çiftlik sahipleri bu avantajlardan kendi işletmelerinde gerçek anlamda ancak bu şekilde faydalanabilirler.

Yenilikçi çözümler Afrika’da tarım sektöründeki çalışma koşullarını nasıl etkiliyor?
Çeşitli değer yaratma zincirlerine dönük çok sayıda araştırma ve bu alanlardaki programlardan elde edilen veriler tarım alanından yenilikçi çözümlerin uygulamasının tarımsal üretime ve tarımla geçinen ailelerin refahına ve özellikle de gelir ve beslenme kalitelerine kayda değer bir katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Afrika’daki çiftçilerin refahı, dünyanın geri kalanına nasıl bir kazanım sunabilir?
Afrikalı çiftçiler son derece yenilikçi fakat tarım ve gıda sektöründeki değerli yenilikleri uygulamaya geçirebilmeleri ve yaygınlaştırmaları için desteğe ihtiyaçları var. Dünya ülkeleri kapasite yükseltilmesi ve tarım ve gıda sektöründeki yeniliklere dönük yatırımlara destek çıkarak Afrika’ya Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG) pek çoğuna ulaşmasında yardımcı olabilir.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: