Przejdź do głównej zawartości

Innowacyjne gospodarstwa rolne

Synergie pomiędzy innowacjami odgórnymi i oddolnymi przyspieszają zrównoważony wzrost i lepsze zaopatrzenie w żywność w Afryce, mówi Oliver Kirui z Centrum Badań nad Rozwojem na Uniwersytecie w Bonn.

Rozmawiał Arnd Festerling, 29.03.2022
Innovative Farmer
© AdobeStock

Panie Kirui, czy rolnictwo w Afryce jest gotowe na wprowadzanie innowacji technologicznych i cyfrowych?
Afryka coraz częściej podkreśla znaczenie innowacji dla swojego rozwoju. Najnowsze dane potwierdzają, że wszędzie w sektorze rolnym poczyniono ogromne postępy w zakresie innowacji technicznych, instytucjonalnych i systemowych. Przyczyniło się to w ostatnich dziesięciu latach do postępu społecznego, gospodarczego i technologicznego gospodarstw rolnych. Wielki potencjał dla zrównoważonego wzrostu rolnictwa i poprawy zaopatrzenia w żywność tkwi w synergii pomiędzy innowacjami odgórnymi inspirowanymi przez instytucje badawcze a innowacjami oddolnymi inspirowanymi przez rolników.

Od czego zależy innowacyjność?
Czynników jest wiele. Rewolucja cyfrowa na przykład umożliwiła wielu rolnikom dostęp do informacji na temat całego łańcucha wartości w rolnictwie i przemyśle spożywczym, takich jak ceny lub podaż i popyt, czyli krótko mówiąc na temat sytuacji na rynku. Rozwijająca się integracja cyfrowa ułatwiła na przykład dostęp do niezbędnego kapitału, który umożliwia rolnikom i innym podmiotom łańcucha wartości inwestowanie zapewnianiające stabilne uczestnictwo. Ważną siłą napędową jest również konieczność dostosowania się do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Co hamuje rozwój gospodarstw rolnych?
Główną barierą dla innowacji jest ograniczony dostęp do odpowiedniej edukacji, szkoleń i technologii. Rolnicy często nie mają dostępu do inicjatyw, które mogłyby im umożliwić w pierwszej kolejności zabezpieczenie sobie wyżywienia. Skutki zmian klimatu - takie jak zmienność pogody i ekstremalne zjawiska pogodowe - mają druzgocące konsekwencje dla rolników. Zyski z innowacji przepadają z tego powodu prawie w całości. Drobni producenci rolni nie mają ani zasobów, ani możliwości, aby złagodzić skutki zmian klimatycznych, czy nawet się przed nimi uchronić. Kolejną przeszkodą jest brak dostępu do odpowiednich kredytów rolniczych i do rynku. Dlatego też osiągnięciom innowacji technicznych muszą towarzyszyć dalsze zmiany, tak aby drobni producenci rolni mogli faktycznie czerpać z nich korzyści w swoich gospodarstwach.

Jak innowacje zmieniają życie pracowników w afrykańskim rolnictwie?
Istnieje szereg badań i dowodów pochodzących z programów realizowanych w ramach różnych łańcuchów wartości, które pokazują, że wprowadzenie innowacji w rolnictwie ma pozytywny i znaczący wpływ na produkcję rolną i dobrobyt gospodarstw domowych, zwłaszcza pod względem dochodów 
i wyżywienia.

Jakie korzyści miałby świat z dobrostanu afrykańskich rolników?
Afrykańscy rolnicy są innowacyjni, ale potrzebują również wsparcia, aby wdrażać i rozpowszechniać sprawdzone innowacje w sektorze rolno-spożywczym. Poprzez budowanie potencjału i wspieranie inwestycji w innowacje w sektorze rolno-spożywczym świat pomógłby Afryce w osiągnięciu kilku celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG). 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: