Madde 10: Mektup Gizliliği

Hukuk öğrencisi Pauline Gigh: Düşüncelerin, dijital iletişim çağlarında da özgür kalmaları için.

Pauline Gihr hukuk okuyor.
Pauline Gihr hukuk okuyor. privat

İtiraf ederim ki, anayasanın 10. maddesi, benim favorim olan temel hak değil; ilk seferde ilgimi daha çok çeken başka haklar var. Belki de bu, yaşadığımız inernet ve iletişim devriminden kaynaklanıyor: Bu yüzden „Mektup Gizliliği“ kavramının kendisi artık kulağıma acaip antikalaşmış geliyor ve benim açımdan elle tutulur değil. Bu nedenle günümüz dünyası artık tamamen başka bir dünya olsa da, 10. maddenin anlamından hiçbir şey yitirmediğini görmek için ikinci kez bakmak gerekiyor.

Mektup ile posta ve telefon haberleşmelerinin gizliliğine dokunulamaz.

Federal Almanya Anayasası 10. Maddesi

Salt hukuksal açıdan mesele net: İki veya daha fazla kişi aralarında iletişim kuruyorsa, iletişimin içeriğinin ve onunla ilintili ayrıntılı konuların gizliliği aynı güvence altında bulunmaktadırlar. Devlet bu gizliliği, ancak müdahaleyi haklı kılan çok özel koşullarda ihlal edebilir.

Bu temel hakkın beni en çok etkileyen yanı, anayasanın fikir anaları ve fikir babalarının basit bilgi iletilmesine henüz federal cumhuriyetin gençlik dönemlerinde nasıl bir değer verdikleri. Nihayetinde bu, özel hayatı tıpkı “Konutun dokunulmazlığı vardır” diyen 13. madde gibi güvence altına alıyor. Bu, bireye gerçek özgürlüğü veriyor. Ve özgürlük yüksek bir değerdir.

Haberleşmelerim sistemli bir biçimde okunuyor veya dinleniyor olsaydı, artık kendimi gözetim altında hissetmeden email gönderemezdim. İletişim üzerinden sadece bilgi yaymakla kalmıyor, aynı zamanda düşüncelerimizi de paylaşıyor, duygularımızı gösteriyoruz. Demek ki iletişim, eldeki bütün araçlarla devletin incelemesinden korunmak zorunda olan bireysel, neredeyse mahrem bir şey; özellikle de emailler, messenger mesajları, video sohbetleri ve diğer iletişim hizmetleri çağında.

İletişim; emailler ve messenger çağında da devletin incelemesinden korunmak zorunda.

Hukuk öğrencisi Pauline Gihr

İnternet ortamında gizli ve kamuoyuna açık iletişim arasındaki farkı eksiksiz biçimde gözetmek bir o kadar önemli: Instagram veya Facebook ortamında paylaştıklarımız tamamen kendimizi anlatmaya yönelik ve bir yerde kamuoyuna açık. Herkes bunun bilincinde olmak zorunda. Buna karşın messenger üzerinden gönderilen mesajlar sırf özel nitelikte ve tıpkı posta yoluyla iletilen mektup gibi korunmaya değer. Bu konuda yasa koyucunun, -tüm teknolojik yeniliklerden bağımsız- yerine getirmek zorunda olduğu 70 yıl önceki ödevin aynısı önünde duruyor.

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası 10. Maddesi: Mektup Gizliliği
 

(1) Mektup ile posta ve telefon haberleşmelerinin gizliliğine dokunulamaz.

(2) Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir. Bu hakların sınırlandırılması özgürlükçü demokratik temel düzeni veya Federasyon veya bir eyaletin varlık ve güvenliğini koruma amacını güttüğü takdirde, yasa; sınırlamaların ilgiliye bildirilmemesini ve denetimin hukuk yolu yerine
parlamento tarafından tayin edilen organ ve yardımcı organlarca yerine getirilmesini belirleyebilir.

Pauline Gihr hukuk okuyor.
Pauline Gihr, Leipzig’de hukuk öğrenimi yapıyor ve yükseköğrenime başlamadan önce Dominik Cumhuriyeti’nde bir yıllık gönüllü hizmet yaptı.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: