Avrupa’da güncel konular hakkında gerçekler

Yenilikçi çözümler, Yenilenebilir enerji, Dijitalleşme, Kadın-erkek eşitliliği: Avrupa’nın gündemindeki konularda önemli olgular ve sayılar

Elektro-Auto wird betankt
dpa

Enerjide dönüşüm açısından Avrupa

AB enerjide dönüşüme yatırım yapıyor. AB genelinde yenilenebilir enerjilerin kullanım oranı 2004 yılından bu yana iki katına çıkarak günümüzde yüzde 17’ye yükseldi. Bu enerjilerin brüt tüketilen enerji toplamındaki payının 2020 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarılması hedefleniyor. Birlik’in her üyesi farklı potansiyelleri ve ekonomik gücü dolayısıyla kendi hedef yüzdesine sahip. Örneğin Almanya 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 18’ini güneş, rüzgar ya da biyokütle gibi kaynaklardan elde etmeyi planlıyor. 2016’da bu oran yalnızca yüzde 14,8’di. AB’nin 28 üyesinden 11’i 2017 sonu itibariyle ulusal hedef yüzdelerinin üzerindeydi. Başı çeken ülkeler İsveç (yüzde 53,8) ve Finlandiya (Yüzde 38,7).

Yüzde 6

Şarj edilebilir akülere sahip hibrid ve elektrikli arabalar ve yakıt hücresiyle çalışan araçlar ince toz ve gürültü sorunuyla boğuşan kentlere bir çözüm sunmanın yanı sıra CO2 salımına karşı da etkili araçlar olarak kabul ediliyorlar. 2017 yılında AB genelinde toplam 97.571 adet salt elektrikle çalışan kişisel otomobil kullanıma girdi. Fakat alternatif motorlar kullanan araçlar ulaşımda hala sadece küçük bir rol oynuyor çünkü pazar payları yüzde altıyla sınırlı.

Yönetici kademelerindeki kadınlar

AB kadın erkek eşitliği konusunda gelişme kaydettiyse de daha yapılması gerekenler var. AB’de çalışan insan sayısının neredeyse yarısını oluştursalar da kadınlar yönetici kademelerinde hala yeterince temsil edilmiyor. AB’deki en az 10 çalışana sahip işletmelerdeki toplam yönetici sayısı yaklaşık 7,3 milyon. Bu yöneticilerin 4,7 milyonunu erkekler oluştururken (yüzde 65) yalnızca 2,6 milyonu kadınlardan (yüzde 35) oluşuyor. Ayrıca yönetici kademelerindeki kadınların ücretleri erkeklere kıyasla ortalama yüzde 23,4 daha düşük. Almanya’da yönetici pozisyonlarının yüzde 29’unda kadınlar yer alıyor. Bu açıdan karşılaştırıldığında Almanya AB sıralamasında son üçte birlik payda yer alıyor. Yönetim kadrolarında kadın oranı konusunda başı çeken ülkeyse yüzde 46’yla Letonya.

Pilotin im Cockpit
dpa

Yenilikçilik ve ötesi


Avrupa Birliği yenilikçilik konusunda dünya genelinde Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Kore ve ABD’ye kıyasla daha geride. Orta vadeli karşılaştırmada Kanada ve ABD’ye kıyasla performans farkı azaldıysa da Japonya ve Güney Kore’yle olan fark açıldı. Almanya ekonomik performansının yaklaşık yüzde 3’ünü araştırma geliştirmeye ayırıyor ve AB genelinde yenilikçilik konusunda başı çeken ülkeler arasında yer alıyor. Alman şirketleri de patent başvuruları konusunda ileri bir konumda. Almanya yılda 25.500 patenti bulan başvurusuyla ABD’nin ardından dünya sıralamasında ikinci ülke.

24 Diller

Avrupa Birliği’nde dil çeşitliliğine kültürel miras olarak özel değer veriliyor. Toplamda 24 resmi dil var, bunlara ­sadece belli bölgelerde veya belli azınlıklar tarafından konuşulan 60 kadar daha dil ekleniyor. Almanca AB’de (yaklaşık 95 milyon kişiyle) anadil olarak konuşulan en büyük dil.

Dünyanın 2 numarası

Avro Bölgesi ve AB’nin büyüme oranları ekonomi uzmanlarını şaşırtıyor. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen ekonomik toparlanma giderek ılımlı bir yükselişe dönüştü. 2018 itibariyle dünya genelindeki satın alma gücüne bağlı gayrı safi yurt içi hasılada (GSYİH) AB’nin payı yaklaşık yüzde 16,5 olarak tahmin ediliyor. AB bu oranla ABD’nin (yüzde 15,1) önünde ve Çin’in (yüzde 18,7) arkasında yer alarak dünya ekonomisinde ikinci sıraya yerleşiyor. Dördüncü sıradaysa yüzde 4,16 ile Japonya var.

Dijital gelecek

AB önümüzdeki yıllarda yapay zeka, süper bilgisayarlar, siber güvenlik, dijital yetkinlik ve e-devlet gibi geleceği yönlendiren konularda büyük çaplı yatırımlar gerçekleştirecek. Üye ülkeleri dijital geleceğe hazırlamak için ayrılan bütçe yaklaşık 9,2 milyar Avro. Hızlı geniş bant internet hattının yapılandırılması da birliğin bu alandaki en büyük önceliklerinden.

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: