Integracja Europy Wschodniej poprzez włączenie do działalności naukowej

Podczas swojej prezydencji w UE Niemcy zamierzają nadać impulsy w innych krajach Unii prowadząc ścisłą współpracę w zakresie edukacji i innowacji.

Osteuropa durch Forschung einbinden
dpa

Berlin (dpa) - Zdaniem minister ds. badań naukowych Anji Karliczek, celem tegorocznej prezydencji Niemiec w Radzie UE jest między innymi zwiększenie zaangażowania państw Europy Wschodniej. W rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową Karliczek oświadczyła, że poprzez edukację, badania i innowacje Niemcy pragną ustalić priorytetowe kwestie, być inspiratorem i zaprosić do udziału wszystkie pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej.

«Obejmuje to również większą integrację państw członkowskich o mniejszej intensywności badań.» Należy tu mieć na uwadze włączenie zwłaszcza młodszych państw członkowskich Europy Wschodniej. «Jest to wkład w utrzymanie Wspólnoty Europejskiej w jedności», powiedziała Karliczek.

Mówiąc dokładniej, jak podaje minister badań naukowych, chodzi tu o nawiązanie ściślejszej współpracy i udział we wspólnych projektach w dziedzinie tzw. zielonego wodoru - czyli wodoru wyprodukowanego z odnawialnych źródeł energii. «W naszych działaniach skupimy się na rozwoju technologii produkcji, wykorzystaniu i transporcie zielonego wodoru», powiedziała Karliczek. Niemcy i UE powinny «przodować w tym temacie a co za tym idzie zintensyfikować badania nad technologiami wodorowymi w całej Europie».

W drugiej połowie 2020 roku Niemcy przejmą rotacyjną prezydencję w Radzie UE na sześć miesięcy.

Źródło: dpa; tłumaczenie: deutschland.de