Integracja na rynku pracy

Według aktualnych badań połowa uchodźców przybyłych do Niemiec nawiązała już stosunek pracy.

Integration in den Arbeitsmarkt
dpa

Norymberga (dpa) – Niemal połowa uchodźców przybyłych do Niemiec od 2013 r. po upływie pięciu lat od swojego przyjazdu wykonuje regularną pracę. To wynik opublikowanego we wtorek badania Instytutu Badania Rynku Pracy i Zatrudnienia (IAB) w Norymberdze. Zdaniem autorów tego opracowania Herberta Brückera, Yuliyi Kosyakovej i Erica Schußa «integracja z rynkiem pracy następuje tym samym nieco szybciej niż w przypadku uchodźców z wcześniejszych lat».

Ponad dwie trzecie uchodźców posiadających pracę jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Istnieje jednak duża różnica między mężczyznami a kobietami: tylko 29 proc. kobiet po pięcioletnim pobycie w Niemczech jest czynnych zawodowo, w przypadku mężczyzn odsetek ten kształtuje się na poziomie 57 proc. Zgodnie z wyżej wym. badaniem większość pracujących uchodźców zatrudnionych jest w charakterze wykwalifikowanych pracowników. 44 proc. wykonuje natomiast prace pomocnicze. W przypadku uchodźców przybyłych do Niemiec od początku lat 90. po rozpadzie  Jugosławii, wskaźnik zatrudnienia po upływie pięciu lat był trochę mniejszy i wynosił 44 proc.

Źródło: dpa; tłumaczenie: deutschland.de