Książę Karol wyraża uznanie dla przyjaźni niemiecko-brytyjskiej

W poruszającym przemówieniu w Bundestagu brytyjski następca tronu powiedział: „Razem jesteśmy niezbędną siłą służącą dobru świata“.

Prinz Charles beschwört deutsch-britische Freundschaft
dpa

Berlin (dpa)75 lat po zakończeniu II wojny światowej brytyjski następca tronu książę Karol nawiązał do głębokich więzi łączących Wielką Brytanię i Niemcy. «Razem jesteśmy niezbędną siłą służącą dobru świata», oświadczył książę w niedzielę w Bundestagu podczas centralnych ochodów niemieckiego dnia pamięci o ofiarach wojen (niem. Volkstrauertag). Oba kraje, jako obrońcy praw człowieka i ładu międzynarodowego opartego na określonych zasadach, powinny zdecydowanie bronić tych wspólnych wartości na całym świecie.

Książę Karol przemawiał na przemian po niemiecku i angielsku – to także miało być postrzegane jako wyraz solidarności z byłym przeciwnikiem wojennym. W przemówieniu poruszył kwestie kryzysów i wojen na świecie, światowej ochrony zdrowia, rozwoju szczepionek w kontekście pandemii koronawirusa, jak również tematy zrównoważonej gospodarki, odnawialnych źródeł energii, ochrony lasów, zagrożonej różnorodności biologicznej i ochrony klimatu - także w krajach rozwijających się.

«Te kryzysy wzywają nas do wspólnego działania», przestrzegał książę. W związku z zagrożeniami dla wspólnych wartości i wolności, powiedział, że musimy zachować czujność i podjąć zdecydowane działania przeciwko «aktom niewyslowionego okrucieństwa» wobec ludzi ze względu na ich religę, pochodzenie etniczne lub przekonania. «Nasze kraje specjalizują się w instyktownym rozwiązywaniu problemów, wspólnie pracując na rzecz innowacyjnych i praktycznych rozwiązań dla wyzwań, z którymi jesteśmy dziś konfrontowani na świecie.»

Źródło: dpa; Tłumaczenie: deutschland.de