Lepsza jakość powietrza w miastach

Ograniczenia prędkości, zakazy jazdy i bardziej przyjazne środowisku autobusy przyczniły się do spadku zanieczyszczenia powietrza w niemieckich miastach.

Bessere Luftqualität in Städten
dpa

Berlin (dpa) – Zanieczyszczenie powietrza miejskiego spalinami z silników diesla stale się zmniejsza. Analiza opracowana przez Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA) wykazała, że w ubiegłym roku dopuszczalna wartość stężenia dwutlenku azotu (NO2) została przekroczona tylko na co piątej stacji pomiarowej zlokalizowanej w pobliżu ciągów komunikacji samochodowej – rok wcześniej ich ilość była o ponad dwa razy większa. „Jakość powietrza w 2019 roku poprawiła się“, powiedziała niemiecka minister ds. środowiska Svenja Schulze (SPD). Niemniej jednak o dopuszczalną średnią wartość roczną, która wynosi 40 mikrogramów na metr sześcienny powietrza, nadal zahacza przynajmniej 19 niemieckich miast.

Do tej pory pod uwagę były brane prawie wyłącznie automatyczne stacje pomiarowe. Wraz z przewidzianym na maj udostępnieniem danych z dalszych stacji pomiarowych, ilość miast może zwiększyć się na 25 do 30, powiedział we wtorek dyrektor Federalnej Agencji Ochrony Środowiska Dirk Messner. W 2018 roku średnia wartość roczna wciąż jeszcze była za wysoka w 57 niemieckich miastach.

Zdaniem ekspertów z UBA spadek poziomu zanieczyszczenia powietrza nastąpił między innymi wskutek wprowadzenia ograniczeń prędkości, zakazów jazdy, bardziej przyjaznych środowisku autobusów, a także aktualizacji oprogramowania do oczyszczania spalin. W 2019 roku obowiązujący wówczas dopuszczalny poziom emisji pyłu zawieszonego po raz pierwszy nie został przekroczony.

Źródło: dpa    Tłumaczenie: deutschland.de