Maas wzywa do powołania Specjalnego Przedstawiciela ds. Klimatu i Bezpieczeństwa

Federalny minister spraw zagranicznych Maas wystosował pilny apel do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Migration in Deutschland
dpa

Berlin/Nowy Jork (dpa) – Przemawiając przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, federalny minister spraw zagranicznych Heiko Maas wezwał do większego niż dotychczas skupienia się polityki światowej na zwalczaniu konfliktów spowodowanych zmianami klimatycznymi. Wkrótce skutki zmian klimatycznych będą oddziałowywać na każdy konflikt – już dziś da się to zaobserwować w regionie Sahelu, Pacyfiku czy Karaibów. Organizacja Naroodów Zjednoczonych musi zatem «jak najszybciej wyznaczyć Specjalnego Przedstawiciela ds. Klimatu i Bezpieczeństwa», powiedział Maas w piątek na wirtualnym posiedzeniu najpotężniejszego organu Narodów Zjednoczonych.

Wspólnie z krajami partnerskimi Niemcy zamierzają powołać grupę rzeczoznawców ds. klimatu i bezpieczeństwa. «Dążymydo uczynienia z tej kwestii integralnej części prac Rady Bezpieczeństwa – i to raz na zawsze.» Skończył się «czas na cierpliwość dyplomatyczną», kontynuował Maas. W tym miesiącu Niemcy przewodniczą Radzie Bezpieczeństwa jako niestały członek.