Nowe plany odnośnie Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska dąży do tego, by Europa stała się międzynarodowym liderem w dziedzinie zrównoważonej żywności i różnorodności biologicznej.

Neue Pläne zum „Green Deal“
dpa

Bruksela (dpa) – Umieszczanie informacji o wartościach odżywczych na produktach żywnościowych, mniej pestycydów na polach uprawnych, większa ochrona nękanej działalnością człowieka przyrody: Komisja Europejska dąży do tego, by Europa stała się międzynarodowym liderem w zakresie zrównoważonej żywności i różnorodności biologicznej. W środę KE zaprezentuje swoje plany jako część europejskiego projektu reform polityki klimatycznej «Zielony Ład» do roku 2050.

Oprócz strategii wzmocnienia ochrony gatunków roślin i zwierząt chodzi tu w szczególności o strategię «od pola do stołu», która obejmuje działania na rzecz bardziej przyjaznej dla środowiska produkcji żywności. Jej celem jest zmniejszenie ilości stosowanych pestycydów, antybiotyków i nawozów, poprawa dobrostanu zwierząt i uczynienie rybołówstwa bardziej zrównoważonym. Inny cel to zmniejszenie ilości wyrzucanej żywności i odpadów opakowaniowych. Ponadto, aby ułatwić konsumentom dokonanie wyboru w supermarkecie, Komisja Europejska zamierza zalecić obowiązkowe oznakowanie produktów informujące o ich wartościach odżywczych.

Druga strategia ma na celu ochronę różnorodności biologicznej, która w ostatnich dziesięcioleciach drastycznie się pogorszyła. Głównym punktem strategii na rzecz różnorodności biologicznej jest powiększenie obszarów objętych ochroną: i tak pod ochroną ma znaleźć się 30 procent europejskiej powierzchni lądów i mórz, a 10 procent, przy zastosowaniu szczególnie rygorystycznych kryteriów, ma być pozostawione praktycznie w swoim pierwotnym, naturalnym stanie. W planach jest również posadzenie trzech miliardów nowych drzew do 2030 roku.

Źródło: dpa; tłumaczenie: deutschland.de