Steinmeier na szczycie Inicjatywy Trójmorza

W ocenie prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera Inicjatywa Trójmorza, skupiająca 12 państw Europy środkowej i Wschodniej, jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Steinmeier bei Gipfel der Drei-Meere-Initiative
picture alliance/dpa

Ryga (dpa) – W ocenie prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera Inicjatywa Trójmorza, w której uczestniczy dwanaście państw Europy środkowej i Wschodniej,
jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Koncepcja rozwoju i połączenia w sieć obszaru między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym, „była w przeszłości dla wielu osób być może nieco abstrakcyjna” – powiedział Steinmeier na szczycie Inicjatywy w Rydze.

W obliczu rosyjskiej agresji w Ukrainie – powiedział – nawet ci, którzy wcześniej obserwowali tę inicjatywę raczej z obojętnością, zdali sobie sprawę z tego, co jest konieczne: „Musimy współpracować, aby zwiększyć naszą odporność w różnych obszarach.” Dotyczy to w szczególności dostaw energii, infrastruktury i potencjału cyfrowego. Wszystkie te obszary są dotknięte rosyjską agresją przeciwko Ukrainie. Niemcy nie są pełnoprawnym członkiem, a jedynie krajem partnerskim zapoczątkowanej w 2015 roku inicjatywy.

W skład Inicjatywy wchodzą kraje nadbałtyckie: Estonia, Łotwa i Litwa, kraje Grupy Wyszehradzkiej: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, kraje basenu Morza Czarnego. Bułgaria i Rumunia, kraje położone nad Adriatykiem: Słowenia i Chorwacja oraz Austria. Steinmeier poinformował, że Polska wystąpiła z propozycją, aby zaprosić Ukrainę do udziału w Inicjatywie Trójmorza równolegle z jej zbliżeniem do Unii Europejskiej.

Źródło: dpa, tłumaczenie: deutschland.de