Walka z globalnym wymieraniem gatunków

Na całym świecie wymiera coraz więcej gatunków zwierząt i roślin. Niemiecka minister środowiska Svenja Schulze wzywa do zwiększenia wysiłków na rzecz zapobiegania temu zjawisku.

Kampf gegen weltweites Artensterben
dpa

Kunming (dpa) – Federalna minister środowiska Svenja Schulze wezwała do zawarcia „ambitnego” nowego porozumienia ramowego w sprawie globalnej walki z wymieraniem gatunków. „Czas ucieka”, ostrzegła minister w przemówieniu wideo na światowej Konferencji Ochrony Przyrody (Cop15), która odbywa się wirtualnie i na żywo w chińskim mieście Kunming. Powszechność i tempo wymierania gatunków przybrało niepokojące rozmiary.

Cele zawarte w porozumieniu o ochronie i odbudowie ekosystemów, które ma zostać osiągnięte do wiosny 2022 roku, muszą być „ambitne i konkretne”. Schulze poparła plany objęcia ochroną 30 procent powierzchni lądowej i morskiej do 2030. Należy również zadbać o to, by cele zostały przełożone na plany krajowe i aby ich realizacja była monitorowana.

„Najbliższe miesiące zadecydują o tym, czy uda nam się powstrzymać utratę bioróżnorodności”, ostrzegała Schulze. Czas pozostający do momentu podpisania porozumienia ramowego, co ma nastąpić podczas drugiej części konferencji na przełomie kwietnia i maja, trzeba „dobrze wykorzystać” omawiając w atmosferze konstruktywnego dialogu otwarte kwestie - dodała.

Quelle: dpa, Übersetzung: deutschland.de