Przejdź do głównej zawartości

Zagłębie węgla brunatnego jako nośnik nadziei

Centrum badawcze chce przekształcić Nadreńskie Zagłębie w prawdziwe laboratorium zrównoważonego gospodarowania.

Klaus Lüber, 18.08.2020
Zrenaturalizowane jezioro w dawnej kopalni odkrywkowej
Zrenaturalizowane jezioro w dawnej kopalni odkrywkowej © picture alliance / blickwinkel/F. Sommariva

Jülich to małe miasteczko w Nadrenii Północnej-Westfalii w północno-zachodnich Niemczech. Położone jest w środku tzw. Reńskiego Zagłębia Górniczego, regionu, który przez dziesięciolecia kształtowany był przez odkrywkowe wydobycie węgla brunatnego. Ta forma energii reprezentuje prawie wszystko to, co nie jest już pożądane w gospodarce zorientowanej na cykl, skoncentrowanej na zrównoważonym rozwoju: wysoką emisję CO2, nadmierną eksploatację zasobów nieodnawialnych, ekstensywnie zniszczone krajobrazy i biosystemy. A teraz właśnie Jülich ma odegrać decydującą rolę w kształtowaniu „biogospodarki” - gospodarka ekologiczna jest tematem Roku Nauki 2020 w Niemczech. Ponadto rząd niemiecki określił na początku 2020 roku wytyczne i cele swojej polityki w tej dziedzinie w ramach Narodowej Strategii Biogospodarki.

Laboratoria innowacji dla biogospodarki

„Od węgla brunatnego do biogospodarki” - to nazwa inicjatywy Centrum badawczego w Jülich, w której uczestniczą również uczelnie Reńsko-Westfalski Uniwersytet Techniczny (RWTH) w Akwizgranie i Uniwersytet Techniczny w Akwizgranie oraz Towarzystwo Fraunhofera. Celem jest przekształcenie byłego regionu produkcji węgla brunatnego w region modelowy pod względem efektywnego gospodarowania zasobami i zrównoważonej działalności gospodarczej. 15 laboratoriów innowacyjnych na granicy nauki, przemysłu i rolnictwa ma za zadanie ułatwić szybkie przenoszenie nowych procesów z nauki do przemysłu.

Dla kierownika projektu, profesora Ulricha Schurra, kierownika Instytutu Nauk o Roślinach w Centrum Badawczym w Jülich, jest to jedynie logiczny krok w kierunku jak najskuteczniejszego sprostania wyzwaniom stawianym przez zmiany strukturalne. „Dzięki laboratoriom innowacji wdrażamy również skuteczne działania w terenie, tworząc w ten sposób dobre warunki dla zachowania i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz tworzenia rzeczywistej wartości dodanej.”

Miniaturowe roboty rozpoznają rośliny

Również z innych powodów Jülich oferuje najlepsze warunki do realizacji strategii bioekonomicznej rządu niemieckiego: „Mamy tu silny sektor rolniczy, który ściśle współpracuje z przemysłem, na przykład przetwórstwo buraków cukrowych. Istnieje wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które już prowadzą działalność opartą na gospodarce ekologicznej, a my posiadamy w regionie rynki zbytu dla ich produktów”, powiedział Schurr. Nie bez znaczenia jest również przemysł chemiczny, który jest tu silnie reprezentowany i zamierza wykorzystywać lub przetwarzać materiały biogeniczne, a także zaangażowanie społeczeństwa, które chce tworzyć zmiany strukturalne.

Potencjalny wkład regionu w obszar badań nad biogospodarką Schurr opisuje w tygodniku „Die Zeit”: W przyszłości na zdegradowanych glebach kopalń odkrywkowych testowane byłyby wytrzymałe odmiany roślin, aby przeciwdziałać niedoborom ziemi i ociepleniu klimatu. Miniaturowe roboty rolnicze umożliwiłyby ekologiczną uprawę roślin mieszanych, ponieważ ich czujniki potrafiłyby rozpoznawać rośliny i zbierać je w sposób ukierunkowany. Ponadto specjalne biorafinerie dostosowałyby surowce do potrzeb regionalnych firm farmaceutycznych, spożywczych czy chemicznych.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: