Przejdź do głównej zawartości

Morze jako źródło zasobów

Zrównoważone korzystanie z oceanów jest celem biotechnologii morskiej. Poniższe niemieckie projekty mają przed sobą obiecującą przyszłość.

Klaus Lüber, 18.08.2020
Stacja badawcza do hodowli glonów na TU w Monachium
Stacja badawcza do hodowli glonów na TU w Monachium © TU München

Morza i oceany pokrywają 72% powierzchni Ziemi. Są one domem dla ogromnej różnorodności żywych stworzeń o potencjalnie ogromnych korzyściach dla ludzi. To w znacznym stopniu niezbadane jeszcze źródło surowców jest przedmiotem zainteresowania Biogospodarki Morskiej, znanej również jako Błękitna Technologia. Bada ona biologiczne zasoby oceanów i opracowuje nowe techniki eksploatacji.

Żywność przyszłości

Jedną z najbardziej renomowanych niemieckich instytucji badawczych w dziedzinie biogospodarki morskiej jest bremeńskie Centrum Badań Morskich i Tropikalnych (ZMT). W ramach projektu „Żywność dla przyszłości” (F4F) badacze badają nowe źródła białka z morza - w tym meduzy - we współpracy z kilkoma instytutami Leibniza i partnerami z sektora prywatnego. Akwakultura morska przyczynia się obecnie do globalnego zaopatrzenia w białko głównie dzięki monokulturom drapieżnych ryb i skorupiaków. Wymagają one jednak jako paszy produktów rybołówstwa. Ekstrakcja białka z hodowlanych meduz nie wymaga paszy na bazie ryb i dlatego jest znacznie bardziej efektywna.

Kosmetyki morskie

Centrum Badań Oceanicznych GEOMAR im. Helmholtza w Kilonii jest również jednym z wiodących instytutów w dziedzinie badań morskich. Zajmuje się ono między innymi zrównoważonym wykorzystaniem zasobów morskich do celów medycznych, produkcji żywności i kosmetyków. Projekt „Błękitna technologia w regionie Morza Bałtyckiego” (sojusz ALLIANCE) promuje rozwój produktów w dziedzinie biogospodarki morskiej. Na przykład estońska firma „Furcella OÜ” z Tallina, przy wsparciu ze strony GEOMAR, wprowadziła na rynek krem do twarzy na bazie widlika (Furcellaran), substancji pozyskiwanej z czerwonej algi bałtyckiej Furcellaria lumbricalis. „Produkty są wynikiem owocnej, interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy partnerami z regionu Morza Bałtyckiego i estońskim startupem, którego celem było przeniesienie tradycyjnej wiedzy na grunt kosmetyki naturalnej”, mówi profesor Deniz Tasdemir, szefowa jednostki badawczej „Marine Natural Product Chemistry/GEOMAR-Biotech” w instytucie GEOMAR.

Paliwo z glonów

Uniwersytet Techniczny w Monachium (TUM) i Airbus Group stworzyły unikalną na skalę światową stację doświadczalną do uprawy glonów. Tutaj partnerzy chcą prowadzić badania nad procesami produkcji biokerosenu i substancji chemicznych z glonów. „Algi rosną znacznie szybciej niż soja czy kukurydza. Nie potrzebują one żadnej żyznej gleby, żadnych pestycydów i mogłyby wytwarzać dziesięciokrotnie większe plony na hektar rocznie”, mówi profesor Thomas Brück, kierownik działu biokatalizy przemysłowej uniwersytetu TUM. Monachijscy naukowcy poczynili postępy w zakresie jednego z największych wyzwań w uprawie glonów, jakim jest symulacja światła słonecznego. Wspólnie z „FUTURELED”, berlińskim producentem LED, opracowali metodę, za pomocą której mogą symulować różne sytuacje świetlne.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: