Przejdź do głównej zawartości

Wzbudzić zainteresowanie muzeami

Od obrazów do Ołtarza Pergamońskiego: projekt „Muzeum czyni silnym” przybliża młodym ludziom wielką sztukę.

Alexander Wenzel, 31.01.2022
Dzieci rysują w Nowej Galerii Narodowej w Berlinie.
Dzieci rysują w Nowej Galerii Narodowej w Berlinie. © Staatliche Museen zu Berlin, Neue Nationalgalerie / Juliane Erich

WśródWśród dzieci i młodzieży perspektywa wizyty w muzeum raczej rzadko wywołuje entuzjazm. Za pomocą projektu „Muzeum czyni silnym” Niemiecki Związek Muzeów chce pokazać, że taka wizyta może się jednak okazać ekscytująca. Program skierowany jest przede wszystkim do osób w wieku od 5 do 18 lat, które w Niemczech mają zazwyczaj niewielki kontakt z muzeami. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych wspiera ten projekt łączną kwotą 6,4 mln euro.

Oferty w około 70 muzeach

W ramach tego programu Niemiecki Związek Muzeów wspiera projekty lokalnych muzeów, które zachęcają dzieci i młodzież do zainteresowania się kulturą i stwarzają im możliwości twórcze. Obecnie w projekcie uczestniczy 69 muzeów, w tym Muzea Narodowe w Berlinie, Niemieckie Muzeum Portowe w Hamburgu i Muzeum Bacha w Lipsku. Obecnie instytucje te oferują łącznie 97 projektów. Już ponad 17 000 młodych ludzi wzięło udział w programie „Muzeum czyni silnym“.

Współpraca ta pokazuje, „jak wiele korzyści na dłuższą metę odnoszą dzieci i młodzież z doświadczeń w muzeach i jak zdobywają muzea jako „swoje” miejsce, wyjaśnia przewodniczący Niemieckiego Związku Muzeów, Eckart Köhne.

Eksperymentalny rysunek z Bachem

Odkrywanie kultury w ramach berlińskiego projektu „Jesteśmy tu!”
Odkrywanie kultury w ramach berlińskiego projektu „Jesteśmy tu!” © © Staatliche Museen zu Berlin / Annika Büssemeier

Wachlarz ofert jest ogromny. Przykładem może być projekt „Jesteśmy tu!”, za pomocą którego Muzea Narodowe w Berlinie zwracają się do dzieci i młodzieży, „których środowisko społeczne oferuje niewiele możliwości kontaktu z instytucją muzeum”. W ramach wycieczki odkrywczej po berlińskiej Wyspie Muzeów, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zwiedzający udają się do Muzeum Pergamońskiego, w którym można zobaczyć imponujące rekonstrukcje zespołów budowli archeologicznych, takich jak Ołtarz Pergamoński czy Droga Procesyjna Babilonu.

Z kolei Muzeum Bacha w Lipsku chce obecnie zainteresować młodych ludzi wystawą czasową „Bach & Triegel. W dialogu”. Prace lipskiego malarza Michaela Triegla nawiązują dialog z muzyką Jana Sebastiana Bacha. Dzieci mają poznawać obiekty wystawy i ich historie za pomocą eksperymentalnych technik rysunkowych, przeprowadzać wywiady lub pracować nad martwymi naturami.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: