Przejdź do głównej zawartości

Rząd walczy z dezinformacją

Fake newsy wprowadzają ludzi w błąd i zagrażają demokracji. Oto jak Niemcy reagują na to zagrożenie.

13.11.2022
Kłamstwa zagrażają demokracji.
Kłamstwa zagrażają demokracji. © AdobeStock

Fake newsy, czyli dezinformacja rozpowszechniana w internecie, to globalne wyzwanie, zwłaszcza dla demokratycznych rządów. Również Niemcy walczą z półprawdami, sterowanymi przez państwa kampaniami dezinformacyjnymi, teoriami spiskowymi czy propagandą za pomocą przejrzystych, opartych na faktach informacji.

Kto jest odpowiedzialny za weryfikację?

Jeśli chodzi o prostowanie konkretnych, fałszywych informacji, należy zwrócić się do ministerstw odpowiedzialnych za dany obszar. Dotyczy to na przykład Ministerstwa Zdrowia w przypadku fikcyjnych zagrożeń związanych ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych w przypadku fałszywych lub wprowadzających w błąd wypowiedzi na temat rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Poza korygowaniem konkretnych fałszywych doniesień walka z fake newsami dzieli się na kilka etapów.

1. Wykrywanie i analizowanie dezinformacji

Ministerstwa i organy władzy monitorują sytuację informacyjną. Na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w stałym kontakcie z międzynarodowymi partnerami bilateralnymi Niemiec, a także z organizacjami takimi jak UE, G7 czy NATO. Instytucje bezpieczeństwa, takie jak Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, również zbierają i analizują informacje.

2. Skoordynowana reakcja

Szybkie reagowanie na fałszywe informacje jest szczególnie ważne w czasie kryzysu. Dlatego na przykład od czasu ataku Rosji na Ukrainę Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kieruje grupą zadaniową, która koncentruje się głównie na rosyjskiej dezinformacji i koordynuje wymianę informacji oraz reakcję zainteresowanych ministerstw.

3. Zwalczanie dezinformacji

Fałszywe wiadomości są rozpowszechniane głównie za pośrednictwem sieci społecznościowych. W związku z tym przede wszystkim ich operatorzy muszą podejmować działania przeciwko dezinformacji. W tym celu ustawa o egzekwowaniu prawa w sieci (NetzDG) w Niemczech oraz ustawa o usługach cyfrowych na szczeblu europejskim powinny skłonić operatorów do wywiązywania się ze swoich obowiązków.

4. Rozpoznawanie i badanie rozwoju zjawiska

Pomijając konkretne przypadki, rozpowszechnianie fałszywych informacji przebiega według pewnych schematów. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych finansuje projekty badań naukowych nad tym zjawiskiem.

5. Edukacja obywatelek i obywateli

Najważniejszym krokiem w walce z fake newsami jest edukacja. Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) wspiera projekt „Demokracja na żywo!” za pomocą 14 centrów kompetencji i ponad 600 działań objętych rocznym budżetem w wysokości 165,5 miliona euro. Edukacja i promocja demokracji należą również do zadań Federalnej Agencji Edukacji Obywatelskiej (BpB).

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: