Przejdź do głównej zawartości

Studia muzyczne w Niemczech

Prawie wszyscy profesjonaliści z branży muzycznej rozpoczynają swoją karierę od studiów muzycznych. Niemcy oferują do tego najlepsze warunki.

Marlene Thiele, 08.07.2022
Studia muzyczne w Niemczech są wysoko cenione na arenie międzynarodowej.
Studia muzyczne w Niemczech są wysoko cenione na arenie międzynarodowej. © yolya_ilyasova - stock.adobe.com

 

W Niemczech istnieją 24 autonomiczne wyższe szkoły muzyczne, działa dziewięć wyższych szkół muzyki kościelnej i wiele instytutów muzykologicznych przy uniwersytetach. Studenci mogą spodziewać się doskonałej edukacji, która jest również wysoko ceniona na arenie międzynarodowej. W niemieckich konserwatoriach prawie co czwarty student pochodzi z zagranicy.

Obszar studiów muzycznych dzieli się na trzy dziedziny: muzyczne studia praktyczne lub artystyczne, edukacja muzyczna i muzykologia.

Czym różnią się te trzy obszary studiów?

Muzykologia jest zazwyczaj wykładana na uniwersytetach. Treści obejmują m. in. podstawy i metody muzykologii, historię muzyki oraz muzyczny folklor i etnologię muzyczną.

Artystyczne studia muzyczne oferowane są głównie w wyższych szkołach muzycznych. Studenci określają swój kierunek już na początku studiów. Następnie studiują konkretny instrument muzyczny, dyrygenturę, śpiew, muzykę instrumentalną lub kompozycję.

Edukację muzyczną można studiować zarówno w konserwatoriach, jak i na uniwersytetach. Oprócz treści muzycznych, takich jak rytmika i instrumentalistyka, program studiów obejmuje treści pedagogiczne, takie jak dydaktyka muzyki, psychologia i kształcenie mowy. 

Jak można aplikować na uczelnię?

Wymagania różnią się w zależności od uczelni, ale regułą jest test predyspozycji muzycznych. Należy go zdać kilka miesięcy przed rozpoczęciem studiów. Osoby zainteresowane powinny grać na kilku instrumentach, posiadać nadający się do kształcenia głos, dobry słuch i być dobrze zorientowani w teorii muzyki i harmonii. Rzeczą szczególną jest to, że o ile nie jest to kierunek studiów nauczycielskich, w przypadku wyjątkowych talentów nie jest wymagana matura.

Jakie są możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów?

Absolwentki i absolwenci pracują jako muzycy, dyrygenci, kompozytorzy lub uczą muzyki, zarówno w szkołach ogólnokształcących, jak i w szkołach prywatnych. Istnieje również wiele możliwości zatrudnienia w zarządzaniu muzyką oraz w mediach, na przykład w dziennikarstwie, edytorstwie lub produkcji teatralnej, filmowej i telewizyjnej.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: