Sztuka i architektura

Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące sztuki i architektury. Malarstwo, film, muzyka, literatura, teatr, muzea, Instytuty Goethego i obiekty światowego dziedzictwa kulturowego.

Rok kultury 2019

Niemcy kończą swój największy projekt kulturalny i okazują wyrazy uznania ważnym projektantom, badaczom i pisarzom. Najważniejsze osiągnięcia nauki i kultury.