Miasta dla lepszej przyszłości

Centra miejskie na świecie stale się rozrastają. Niemcy wspierają na całym świecie starania, aby uczynić je miejscami przyjaznymi do życia.

Bogota w Kolumbii jest wspierana przez TUMI.
Bogota w Kolumbii jest wspierana przez TUMI. Anton Blanke - stock.adobe.com

Ponure molochy jak w kultowym filmie „Blade Runner”? A może błyszczące oazy jak w „Strażnikach Galaktyki”? Jak będzie wyglądało miasto przyszłości? Do 2050 roku obszary miejskie wchłoną prawie cały przyrost ludności na świecie; według ONZ w 2050 roku 68% ludności świata będzie mieszkać w ośrodkach miejskich. Warunki życia w miastach już dziś są dla miliarda ludzi niegodne, a często wręcz katastrofalne. Poprawa tego stanu rzeczy jest istotnym elementem polityki niemieckiej, dlatego też Republika Federalna Niemiec wspiera swoje kraje partnerskie w tworzeniu miast przyjaznych do życia.

W jaki sposób Niemcy wspierają swoich partnerów?

Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ), Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) oraz państwowy bank rozwoju KfW promują na całym świecie drogę do zrównoważonych miast. W 2021 roku KfW wsparł projekty w zakresie rozwoju miast kwotą 2,2 mld euro. Na przykład promowano zrównoważone systemy transportu miejskiego dla 1,8 mln osób oraz wybudowano lub zmodernizowano około 5 700 mieszkań.

Trzy wzorcowe projekty

Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) jest wiodącą globalną inicjatywą na rzecz zrównoważonej mobilności. Jej celem jest zmiana mobilności w sposób zorientowany na przyszłość, z korzyścią dla ludzi i środowiska. Dotychczas zainwestowano na ten cel około 2 mld euro. Od chwili powstania w 2016 roku firma TUMI umożliwiła 26,5 mln osób dostęp do lepszej mobilności, co pozwoliło na zaoszczędzenie 1,5 mln ton emisji CO2. TUMI powstało z inicjatywy BMZ we współpracy z 11 partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

Pakiet działań na rzecz odpornych miast (Resilient Cities Action Package - ReCAP) łączy działania na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19 z rozwojem miast dostosowanym do warunków klimatycznych i promowaniem miejskiej odporności. Miasta w Rwandzie, Bangladeszu i Mauretanii otrzymują wsparcie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i zarządzania zdrowiem w ramach programu ReCAP. Program jest finansowany ze specjalnych funduszy BMZ.

Strategiczny plan ASEAN na rzecz środowiska (ASPEN) ma na celu budowę ekologicznie zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu miast w krajach członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera projekt poprzez finansowanie doradztwa technicznego i planistycznego.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: