Przejdź do głównej zawartości

Miasta dla lepszej przyszłości

Centra miejskie na świecie stale się rozrastają. Niemcy wspierają na całym świecie starania, aby uczynić je miejscami przyjaznymi do życia.

30.06.2022
Bogota w Kolumbii jest wspierana przez TUMI.
Bogota w Kolumbii jest wspierana przez TUMI. © Anton Blanke - stock.adobe.com

Ponure molochy jak w kultowym filmie „Blade Runner”? A może błyszczące oazy jak w „Strażnikach Galaktyki”? Jak będzie wyglądało miasto przyszłości? Do 2050 roku obszary miejskie wchłoną prawie cały przyrost ludności na świecie; według ONZ w 2050 roku 68% ludności świata będzie mieszkać w ośrodkach miejskich. Warunki życia w miastach już dziś są dla miliarda ludzi niegodne, a często wręcz katastrofalne. Poprawa tego stanu rzeczy jest istotnym elementem polityki niemieckiej, dlatego też Republika Federalna Niemiec wspiera swoje kraje partnerskie w tworzeniu miast przyjaznych do życia.

W jaki sposób Niemcy wspierają swoich partnerów?

Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ), Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) oraz państwowy bank rozwoju KfW promują na całym świecie drogę do zrównoważonych miast. W 2021 roku KfW wsparł projekty w zakresie rozwoju miast kwotą 2,2 mld euro. Na przykład promowano zrównoważone systemy transportu miejskiego dla 1,8 mln osób oraz wybudowano lub zmodernizowano około 5 700 mieszkań.

Trzy wzorcowe projekty

Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) jest wiodącą globalną inicjatywą na rzecz zrównoważonej mobilności. Jej celem jest zmiana mobilności w sposób zorientowany na przyszłość, z korzyścią dla ludzi i środowiska. Dotychczas zainwestowano na ten cel około 2 mld euro. Od chwili powstania w 2016 roku firma TUMI umożliwiła 26,5 mln osób dostęp do lepszej mobilności, co pozwoliło na zaoszczędzenie 1,5 mln ton emisji CO2. TUMI powstało z inicjatywy BMZ we współpracy z 11 partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Pakiet działań na rzecz odpornych miast (Resilient Cities Action Package - ReCAP) łączy działania na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19 z rozwojem miast dostosowanym do warunków klimatycznych i promowaniem miejskiej odporności. Miasta w Rwandzie, Bangladeszu i Mauretanii otrzymują wsparcie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i zarządzania zdrowiem w ramach programu ReCAP. Program jest finansowany ze specjalnych funduszy BMZ.

Strategiczny plan ASEAN na rzecz środowiska (ASPEN) ma na celu budowę ekologicznie zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu miast w krajach członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera projekt poprzez finansowanie doradztwa technicznego i planistycznego.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: