Przejdź do głównej zawartości

Interesujące i ważne fakty dotyczące Republiki Federalnej Niemiec

Państwo niemieckie, rząd niemiecki, gospodarka niemiecka - tutaj dowiesz się, co jest ważne.

22.02.2023
Niemiecki parlament: Bundestag w Berlinie
Niemiecki parlament: Bundestag w Berlinie © dpa

Forma państwa i ludność

Republika Federalna Niemiec jest demokracją parlamentarną, głową państwa jest od 2017 roku prezydent Frank-Walter Steinmeier, a szefową rządu od 2021 roku Olaf Scholz. W niemieckim parlamencie, Bundestagu, 736 posłów reprezentuje obecnie 84 mln obywateli, w Bundesracie, drugiej izbie, 69 posłów reprezentuje 16 krajów związkowych.

Miasto i wieś

Stolicą Niemiec jest Berlin liczący 3,7 mln mieszkańców. Berlin jest również największym miastem w kraju i jednocześnie swoim własnym krajem związkowym, trzecim wśród najmniejszych z 16 krajów związkowych pod względem powierzchni, ale ósmym pod względem liczby ludności. W Niemczech istnieje 11 054 gmin, które są najmniejszymi jednostkami z własną administracją. 2 061 z nich to miasta, które zazwyczaj muszą mieć ponad 2 000 mieszkańców. Istnieją wyjątki z przyczyn historycznych: najmniejszym miastem w Niemczech jest Arnis w kraju związkowym Schleswig-Holstein posiadający 284 mieszkańców.

Starsi i młodzi

Średnio kobiety dożywają 83,4 roku życia, mężczyźni 78,6 - średnia długość życia wynosi 81 lat. Statystycznie średnio na kobietę rodzi się 1,53 dziecka, co odpowiada 12,9% populacji w wieku od 0 do 13 lat, ale 22% jest starszych niż 65 lat. 26 procent populacji stanowią katolicy, 23,7 protestanci, około 6,6 procent muzułmanie i 0,1 procent jest wyznania mojżeszowego.

Handel i produkcja

W 2022 roku Niemcy importowały towary i usługi o wartości 1,495 mld euro, a wartość eksportu w 2022 roku wynosiła około 1,575 mld euro. Najważniejszymi towarami importowanymi w 2022 roku urządzenia do przetwarzania danych, produkty elektryczne i optyczne (148 mld euro), produkty chemiczne (137), były pojazdy mechaniczne i części (130), maszyny (103) oraz ropa naftowa i gaz ziemny (131). Towary te odgrywały również największą rolę w eksporcie: samochody i części samochodowe (244 mld euro), maszyny (208), chemikalia (163), urządzenia do przetwarzania danych, produkty elektryczne i optyczne (132), sprzęt elektryczny (108). Głównymi partnerami handlowymi w imporcie są Chiny (191,1 mld euro), Holandia (123), USA (91,7), Polska (77,4), Italia (72,3), a w eksporcie USA (156,1 mld euro), Francja (116,1), Holandia (110,6), Chiny (106,8) i Polska (90,3). PKB w 2022 roku wyniósł dokładnie 3,87 biliony euro, co odpowiada 46 020 euro na mieszkańca.

© www.deutschland.de