Interesujące i ważne fakty dotyczące Republiki Federalnej Niemiec

Państwo niemieckie, rząd niemiecki, gospodarka niemiecka - tutaj dowiesz się, co jest ważne.

Niemiecki parlament: Bundestag w Berlinie
Niemiecki parlament: Bundestag w Berlinie dpa

Forma państwa i ludność

Republika Federalna Niemiec jest demokracją parlamentarną, głową państwa jest od 2017 roku prezydent Frank-Walter Steinmeier, a szefową rządu od 2005 roku Angela Merkel. W niemieckim parlamencie, Bundestagu, 709 posłów reprezentuje obecnie 83 mln obywateli, w Bundesracie, drugiej izbie, 69 posłów reprezentuje 16 krajów związkowych.

Miasto i wieś

Stolicą Niemiec jest Berlin liczący 3,6 mln mieszkańców. Berlin jest również największym miastem w kraju i jednocześnie swoim własnym krajem związkowym, trzecim wśród najmniejszych z 16 krajów związkowych pod względem powierzchni, ale ósmym pod względem liczby ludności. W Niemczech istnieje 11 054 gmin, które są najmniejszymi jednostkami z własną administracją. 2 061 z nich to miasta, które zazwyczaj muszą mieć ponad 2 000 mieszkańców. Istnieją wyjątki z przyczyn historycznych: najmniejszym miastem w Niemczech jest Arnis w kraju związkowym Schleswig-Holstein posiadający 284 mieszkańców.

Starsi i młodzi

Średnio kobiety dożywają 83,5 roku życia, mężczyźni 78,6 - średnia długość życia wynosi 81 lat. Statystycznie średnio na kobietę rodzi się 1,57 dziecka, co odpowiada 13,1% populacji w wieku od 0 do 13 lat, ale 21,5% jest starszych niż 65 lat. 28,6 procent populacji stanowią katolicy, 26,6 protestanci, około 5,5 procent muzułmanie i 0,1 procent jest wyznania mojżeszowego.

Handel i produkcja

W 2018 roku Niemcy importowały towary i usługi o wartości 1,090 mld euro, a wartość eksportu w 2018 roku wynosiła około 1,317,6 mld euro. Najważniejszymi towarami importowanymi w 2018 roku były urządzenia do przetwarzania danych, produkty elektryczne i optyczne (118,01 mld euro), pojazdy mechaniczne i części (117,67), produkty chemiczne (88,68), maszyny (87,70) oraz ropa naftowa i gaz ziemny (65,64). Towary te odgrywały również największą rolę w eksporcie: samochody i części samochodowe (230,23 mld euro), maszyny (194,40), chemikalia (118,22), urządzenia do przetwarzania danych, produkty elektryczne i optyczne (116,36), sprzęt elektryczny (88,17). Głównymi partnerami handlowymi w imporcie są Chiny (9,7%), Holandia (8,8), Francja (6,2%), USA (5,9%), Włochy (5,4%), a w eksporcie USA (8,7%), Francja (8,2), Chiny (6,7), Holandia (6,7) i Wielka Brytania (6,6).  PKB w 2018 roku wyniósł dokładnie 3 344,37 mld euro, co odpowiada 40 339 euro na mieszkańca.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: