Interesujące i ważne fakty dotyczące Republiki Federalnej Niemiec

Państwo niemieckie, rząd niemiecki, gospodarka niemiecka - tutaj dowiesz się, co jest ważne.

Niemiecki parlament: Bundestag w Berlinie
Niemiecki parlament: Bundestag w Berlinie dpa

Forma państwa i ludność

Republika Federalna Niemiec jest demokracją parlamentarną, głową państwa jest od 2017 roku prezydent Frank-Walter Steinmeier, a szefową rządu od 2021 roku Olaf Scholz. W niemieckim parlamencie, Bundestagu, 736 posłów reprezentuje obecnie 83 mln obywateli, w Bundesracie, drugiej izbie, 69 posłów reprezentuje 16 krajów związkowych.

Miasto i wieś

Stolicą Niemiec jest Berlin liczący 3,7 mln mieszkańców. Berlin jest również największym miastem w kraju i jednocześnie swoim własnym krajem związkowym, trzecim wśród najmniejszych z 16 krajów związkowych pod względem powierzchni, ale ósmym pod względem liczby ludności. W Niemczech istnieje 11 054 gmin, które są najmniejszymi jednostkami z własną administracją. 2 061 z nich to miasta, które zazwyczaj muszą mieć ponad 2 000 mieszkańców. Istnieją wyjątki z przyczyn historycznych: najmniejszym miastem w Niemczech jest Arnis w kraju związkowym Schleswig-Holstein posiadający 284 mieszkańców.

Starsi i młodzi

Średnio kobiety dożywają 83,3 roku życia, mężczyźni 78,5 - średnia długość życia wynosi 81 lat. Statystycznie średnio na kobietę rodzi się 1,57 dziecka, co odpowiada 13,1% populacji w wieku od 0 do 13 lat, ale 21,5% jest starszych niż 65 lat. 28,6 procent populacji stanowią katolicy, 26,6 protestanci, około 5,5 procent muzułmanie i 0,1 procent jest wyznania mojżeszowego.

Handel i produkcja

W 2019 roku Niemcy importowały towary i usługi o wartości 1,105 mld euro, a wartość eksportu w 2019 roku wynosiła około 1,328 mld euro. Najważniejszymi towarami importowanymi w 2019 roku były pojazdy mechaniczne i części (127 mld euro), urządzenia do przetwarzania danych, produkty elektryczne i optyczne (118), maszyny (88), produkty chemiczne (86) oraz ropa naftowa i gaz ziemny (63). Towary te odgrywały również największą rolę w eksporcie: samochody i części samochodowe (224 mld euro), maszyny (196), urządzenia do przetwarzania danych, produkty elektryczne i optyczne (119), chemikalia (118), sprzęt elektryczny (90). Głównymi partnerami handlowymi w imporcie są Chiny (110 mld euro), Holandia (99), USA (71), Francja (66), Polska (58), a w eksporcie USA (119 mld euro), Francja (107), Chiny (96), Holandia (92) i Wielka Brytania (79). PKB w 2019 roku wyniósł dokładnie 3,44 biliony euro, co odpowiada 41 342 euro na mieszkańca.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: