Przejdź do głównej zawartości

Młodzież wzywa do wycofania się z węgla

Ruch „Piątki dla Przyszłości” chce szybszego wycofywania węgla w celu ochrony klimatu. Czy jest to po wycofaniu broni jądrowej w ogóle możliwe?

Martin Orth, 07.06.2019
Obawy związane z ochroną środowiska: protest przeciwko elektrowniom węglowym
Obawy związane z ochroną środowiska: protest przeciwko elektrowniom węglowym © dpa

Również uczniowie w Niemczech demonstrują od miesięcy na rzecz ochrony klimatu. Ruch „Piątki dla Przyszłości”, powołany do życia przez szwedzką działaczkę na rzecz klimatu Grety Thunberg, wywołał w Niemczech debatę na temat krajowych celów ochrony klimatu.

Co jest powodem?

Dla działaczy „Piątków dla Przyszłości” ochrona klimatu nie sięga wystarczająco daleko. Jedną z krytycznych uwag, zwłaszcza w Niemczech, jest to, że „kompromis węglowy” z początku 2019 roku, który przewiduje stopniowe wycofywanie węgla do końca 2038 roku, jest niespójny z celem osiągnięcia poziomu 1,5 stopnia.

Czego domaga się ruch „Piątki dla Przyszłości”?

W kwietniu 2019 roku niemieccy obrońcy klimatu przedstawili listę żądań. Przewiduje ona wycofanie węgla do 2030 roku i zamknięcie jednej czwartej wszystkich elektrowni węglowych do końca 2019 roku.

Co mówią liczby na temat dostaw energii?

W 2018 roku 37% energii elektrycznej pochodziło z węgla, 13% z elektrowni jądrowych, a 40% z odnawialnych źródeł energii.

Czy wycofanie węgla po wycofaniu broni jądrowej jest realistyczne?

W 2011 roku rząd niemiecki podjął decyzję o wycofaniu się z energii jądrowej. Rewolucja energetyczna przewiduje stopniowe wycofywanie energii jądrowej do 2022 roku. Wraz z żądanym przez ruch wycofaniem węgla 50 procent źródeł energii wyczerpałoby się w ciągu następnych jedenastu lat wyłącznie na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej.

Jakie są reakcje na ruch „Piątki dla Przyszłości”?

Wielu naukowców, takich jak profesor systemów energii odnawialnej, Volker Quaschning, uważa żądania uczniów za uzasadnione. Również kanclerz Niemiec Angela Merkel pochwaliła tę inicjatywę, ponieważ cele w zakresie ochrony klimatu można osiągnąć jedynie przy wsparciu społeczeństwa. Teraz chce, aby polityka klimatyczna ponownie stała się „najwyższym priorytetem” i w tym celu utworzyła „gabinet klimatyczny”. Oznacza to, że wszyscy odpowiedzialni ministrowie zasiądą razem w Urzędzie Kanclerza i omówią, w jaki sposób można osiągnąć cele klimatyczne.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: