Przejdź do głównej zawartości

Pomoc dla zagranicznych studentów

Kryzys spowodowany koronawirusem stawia wielu zagranicznych studentów w Niemczech przed nowymi wyzwaniami.

Kim Berg, 30.03.2020
Wielu studentów straciło swoje finansowe zaplecze.
Wielu studentów straciło swoje finansowe zaplecze. © picture alliance / ZB

Niemcy są najbardziej popularnym krajem nieanglojęzycznym wśród studentów zagranicznych: według danych Federalnego Urzędu Statystycznego ponad 300 000 z nich jest obecnie zarejestrowanych na jednej z niemieckich uczelni. Kryzys spowodowany koronawirusem jest dla większości z nich szczególnym wyzwaniem: wielu z nich miało dodatkową pracę w gastronomii lub handlu detalicznym. Teraz są bezrobotni z powodu tymczasowego zamknięcia sklepów, barów, kawiarni i restauracji. Według Niemieckiego Związku Studenckiego (DSW), federalnego zrzeszenia Niemieckich Związków Studenckich, ponad 66 procent wszystkich studentów zajmuje się podczas studiów dodatkową pracą, a wśród studentów zagranicznych odsetek ten wynosi aż 75 procent. Sekretarz generalny DSW Achim Meyer mówi: „Sytuacja przysparza im poważnych problemów finansowych, tym bardziej, że pracujący dorywczo studenci zazwyczaj nie otrzymują świadczeń z tytułu skróconego czasu pracy. Rząd federalny, ale także kraje związkowe, są teraz wezwane do szybkiego i niebiurokratycznego działania na rzecz studentów.” Wsparcia udziela mu również Federalne Stowarzyszenie Studentów Zagranicznych (BAS), które zwraca się do rządu federalnego i krajów związkowych o „natychmiastową pomoc”.

Kluczowym słowem jest obecnie improwizacja.
Andreas Weihe, Akademickie Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Bambergu

Wiele indywidualnych problemów - i rozwiązań

Sytuacja na niemieckich uniwersytetach i wyższych szkołach zawodowych niewiele się różni. Uczelnie wyższe, ich biura współpracy z zagranicą i związki studenckie pomagają wszędzie, gdzie tylko mogą. Weźmy na przykład Uniwersytet w Bambergu. „Oczywiście również niemieccy studenci są dotknięci zamknięciami. Ale w przeciwieństwie do cudzoziemców, wielu z nich może wsiąść do pociągu i w razie potrzeby udać się do rodziców. Międzynarodowi studenci tego zrobić nie mogą”, mówi Andreas Weihe, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej. Biuro Współpracy Międzynarodowej uniwersytetu opiekuje się rocznie około 1000 osób, które wyjeżdżają za granicę lub przyjeżdżają do Bambergu na studia.

Studenci z Europy Wschodniej, Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej są szczególnie dotknięci stratami finansowymi. Wielu rodziców nie ma wystarczających środków na utrzymanie swoich dzieci w Niemczech w czasie kryzysu. Niektórzy z młodych studentów nie mają nawet możliwości wrócić do swoich krajów. „Mamy tureckiego studenta, który miał ukończyć semestr za granicą do końca marca, ale teraz musi zostać, ponieważ jego lot powrotny został odwołany”, mówi Weihe. Obecnie nie ma możliwości opuszczenia Niemiec. Dlatego też uniwersytet zapisał go teraz bez jakiejkolwiek biurokracji na kolejny semestr. Pozwolono mu zatrzymać pokój w akademiku, ponieważ następny lokator nie chce podjąć semestru za granicą z powodu kryzysu koronawirusa. „Kluczowym słowem jest obecnie improwizacja”, mówi Weihe. Nie istnieje tu uniwersalne podejście: „Każdy przypadek musimy rozpatrywać indywidualnie.”

Pieniądze pomostowe dla studentów

Również Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) pomaga studentom zagranicznym podczas kryzysu. „Widzimy, że pojawiają się finansowe trudności, które mogą doprowadzić do tego, że wielu międzynarodowych studentów nie będzie już mogło sobie pozwolić na studia i życie w Niemczech”, pisze sekretarz generalna DAAD Dorothea Rüland na stronie internetowej serwisu Centrali. Z tego powodu również DAAD wzywa do przeznaczenia większych środków finansowych na pomoc w formie dodatku pomostowego dla tych studentów, którzy są szczególnie dotknięci skutkami kryzysu. „W związku z tym prowadzimy już rozmowy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Federalnym Ministerstwem Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w celu ustalenia, czy możemy otrzymać dodatkowe środki. Chcemy pomóc tym młodym ludziom na dużą skalę”, wyjaśnia Rüland.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: