Przejdź do głównej zawartości

Studia z zakresu wielkiego biznesu

Globalny handel to wielki biznes, w którym Niemcy odgrywają szczególną rolę. Te pięć kierunków studiów pozwoli Ci zgłębić temat.

Gunda Achterhold, 14.06.2021
Widok na port w Hamburgu
Widok na port w Hamburgu © Shutterstock

1. Strategie w dziedzinie gospodarki zagranicznej

W jaki sposób można precyzyjnie opracować i wdrożyć strategie dotyczące stosunków gospodarczych z zagranicą do procesów biznesowych? W Wyższej Szkole Zawodowej w Wormacji studia licencjackie na kierunku Globalne zarządzanie handlem (GTM) kładą podwaliny pod zarządzanie biznesem międzynarodowym, z naciskiem na gospodarkę celną i zagraniczną. Moduł obieralny koncentruje się na zarządzaniu towarami i obejmuje jednostki dydaktyczne w zakresie zarządzania importem, kontroli eksportu i zachowania spójności w gospodarce zagranicznej. Z pewnością interesującą dla wielu jest możliwość zintegrowania semestru praktyk za granicą.

2. Handel zagraniczny w blokach 5-tygodniowych

W północnej lokalizacji berlińskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych SRH w Hamburgu studenci kierunku magisterskiego są przygotowywani do prowadzenia międzynarodowego biznesu handlowego. Anglojęzyczne studia na kierunku Biznes międzynarodowy i kierownictwo – nacisk na zarządzanie handlem dostarczają im krok po kroku niezbędnego know-how. W blokach tematycznych uczą się rozważać globalne kwestie prawne, rozumieć procesy handlowe i ich wzajemne powiązania oraz uwzględniać w swoich decyzjach strategiczne zarządzanie logistyczne.

3. Kształtowanie stosunków handlowych

W handlu światowym działa wiele różnych mechanizmów. Kierunek studiów magisterskich w zakresie Ekonomii międzynarodowej i zarządzania na Uniwersytecie w Bayreuth koncentruje się na tym złożonym wzajemnym oddziaływaniu. Studia, które są częściowo prowadzone w języku angielskim, przekazują ukierunkowaną międzynarodowo wiedzę specjalistyczną i metodologiczną. Dzięki temu studenci są w stanie analizować i poddawać krytycznej ocenie działania aktorów ze świata biznesu, polityki i społeczeństwa. Specjalistyczne punkty ciężkości w zakresie „Zarządzania & Administracji Publicznej” lub „Modelowania Ekonomicznego & Analizy Empirycznej”, jak również ścisła integracja z pokrewnymi dyscyplinami kwalifikują studentów do odpowiedzialnych działań.

4. Nie ma handlu bez logistyki

Światowe łańcuchy dostaw mają kluczowe znaczenie dla handlu globalnego. Program studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie handlem międzynarodowym i logistyka na Uniwersytecie Ruhry w Bochum łączy aktualne tematy z dziedziny handlu i logistyki z solidną edukacją w zakresie organizacji przedsiębiorstwa. Zastosowanie w praktyce jest przedmiotem intensywnego treningu na terenie kampusu w Mülheim nad Ruhrą.

5. Możliwość uczenia się od najlepszych

Eksperci i ekspertki z całego świata prowadzą zajęcia dla studentów w ramach programu studiów zaawansowanych w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii. W ramach jedno- lub dwutygodniowych intensywnych kursów kompaktowy program zapewnia absolwentom studiów magisterskich, doktorantom lub pracownikom organizacji międzynarodowych dogłębne kształcenie ustawiczne. Międzynarodowa analiza ekonomiczna i metody badań empirycznych są tak samo częścią programu nauczania jak ocena polityki gospodarczej. Uczestnicy pracują razem z naukowcami z Instytutu Kilońskiego i stają się częścią globalnej sieci badawczej.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: