Przejdź do głównej zawartości

Elementarz importu i eksportu

Kto zna te aktualne fakty i liczby, zrozumie rolę, jaką Niemcy odgrywają w światowym handlu.

Martin Orth, 13.06.2021
Przeładunek kontenerów: terminal Burchardkai w hamburskim porcie
Przeładunek kontenerów: terminal Burchardkai w hamburskim porcie © picture alliance / Geisler-Fotopress

1. W 2020 roku Niemcy wyeksportowały towary o wartości 1 205 mld euro, a zaimportowały towary o wartości 1 025 mld euro.

2. Najważniejszym towarem eksportowym w 2020 roku były pojazdy mechaniczne i części do nich o wartości 187,4 mld euro, co odpowiada 15,5-procentowemu udziałowi w całkowitym niemieckim eksporcie. Na kolejnych miejscach znalazły się maszyny z udziałem 14,5 procent oraz produkty chemiczne z udziałem 9,3 procent.

3. Bardzo silnie wzrósł eksport surowca drzewnego. Eksport był o 42 procent wyższy niż w 2019 roku, z czego nieco ponad połowa trafiła do Chin.

4. Najważniejszymi towarami importowanymi były urządzenia do przetwarzania danych, czyli technika komputerowa, a także produkty elektryczne i optyczne, pojazdy mechaniczne i części do nich, maszyny i produkty chemiczne.

5. Bardzo silnie wzrósł import napojów roślinnych. Wwóz napojów na bazie soi, owsa, migdałów lub ryżu wzrósł o 46 procent.

Silna prezencja za granicą: zakład BASF w Chinach
Silna prezencja za granicą: zakład BASF w Chinach © BASF SE

6. Chińska Republika Ludowa była najważniejszym partnerem handlowym Niemiec w 2020 roku, osiągając wartość towarów wynoszącą 212,7 mld euro (eksport i import). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Holandia i Stany Zjednoczone.

7. Udział Niemiec w światowym handlu w 2019 roku wyniósł 7,1 procent. To stawia Niemcy na trzecim miejscu po Chinach (12 procent) i USA (11 procent).

8. Dzięki „stopniowi otwartości” (import plus eksport w stosunku do PKB) wynoszącemu około 87,8 procent, Niemcy są najbardziej „otwartą” gospodarką wśród krajów G7.

9. Niemcy korzystają ogółem z 77 umów handlowych UE. Do najważniejszych z nich należą te z Japonią, Kanadą, Singapurem i Wietnamem. Trwają negocjacje w sprawie umowy z Chinami, negocjacje z USA są zawieszone.

10. Niemieckie inwestycje bezpośrednie za granicą wyniosły w 2018 roku 1 277 mld euro, podczas gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Niemczech wyniosły 540 mld euro. Najważniejszym regionem docelowym była Europa, na którą przypadła nieco mniej niż połowa łącznej wartości inwestycji, a najważniejszym krajem docelowym były Stany Zjednoczone.

11. Silny biznes zagraniczny wspierany jest w 92 krajach przez 140 niemieckich Izb Handlowych za granicą (AHK), zrzeszających łącznie ponad 50.000 członków.

12. AHK w Indiach liczy ponad 5500 niemieckich i indyjskich członków. Tym samym jest to największa niemiecka izba handlowa za granicą.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: