Odkryj swoją wymarzoną pracę w sąsiednim kraju

Praktyka zawodowa w sąsiednim kraju jest korzyścią dla młodych ludzi z Niemiec i Polski - ale także dla przedsiębiorstw.

Obsługa traktorów i postępowanie ze zwierzętami podczas praktyki z zakresu technologii rolniczych.
Obsługa traktorów i postępowanie ze zwierzętami. Deutsch-Polnisches-Jugendwerk

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspierała już wielu młodych ludzi podczas transgranicznych praktyk zawodowych: towarzyszenie lekarzowi podczas porannej wizyty w szpitalu, obróbka drewnianych przedmiotów roboczych w warsztacie stolarskim, nauka w piekarni sposobu przygotowywania zakwasu, a jednocześnie nabycie umiejętności językowych i nawiązanie kontaktów z ludźmi i firmami w sąsiednim kraju.

 

Teraz powinno to przynieść korzyści również uczniom szkół specjalnych (Förderdschulen) oraz ponadpodstawowych szkół głównych (Hauptschulen) i szkół realnych (Realschulen), którzy w normalnych warunkach mają mniejsze możliwości międzynarodowej wymiany doświadczeń. To do nich skierowany jest projekt w zakresie orientacji zawodowej „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

W dwóch fazach uczestnicy zachęcani są do przełamywania oporów, odkrywania swoich umiejętności i zdobywania pierwszych doświadczeń w pożądanym zawodzie.

W roku szkolnym 2019/2010 po 20 młodych ludzi z Polski i Niemiec ma odbyć 30-dniowe praktyki zawodowe w sąsiednim kraju. Mogą w nich uczestniczyć młodzi ludzie w wieku od 15 do 26 lat z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, tj. z krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Saksonia oraz województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przygotowuje uczestników do praktyki, pomaga im znaleźć odpowiednie przedsiębiorstwo i finansuje ich pobyt.

Zacznij praktykę od dobrego przygotowania!

Projekt wchodzi obecnie w pierwszą fazę: PNWM organizuje spotkania młodzieży we współpracy ze szkołami, instytucjami edukacyjnymi i placówkami kształcenia zawodowego i pracy socjalnej z młodzieżą. Młodzi Polacy i Niemcy poznają się na warsztatach, przełamują bariery językowe i ćwiczą międzynarodową pracę zespołową, poznają świat pracy i zwiedzają przedsiębiorstwa.

Po rewizycie w sąsiednim kraju młodzi ludzie powinni zdobyć niezbędny stopień pewności siebie i ciekawości w celu odbycia drugiej fazy, czyli praktyki zawodowej w Niemczech lub w Polsce. Może to być praktyka ogólna w celu poznania różnych zawodów lub praktyka w ramach kształcenia zawodowego.

Praktyka w warsztacie stolarskim: tu potrzebne jest poczucie proporcji i umiejętności rzemieślnicze.
Praktyka w warsztacie stolarskim: tu potrzebne jest poczucie proporcji i umiejętności rzemieślnicze.
Deutsch-Polnisches-Jugendwerk

Cztery pytania do koordynatorki projektu Anety Koppernock z Wydziału Pozaszkolnej Wymiany Młodzieży PNWM:

Jakie szanse otwierają się przed młodymi ludźmi w Polsce i w Niemczech?

Międzynarodowe wymiany młodzieży są cennym wkładem w życie młodych ludzi. Promują rozwój osobowości, doskonalą umiejętności pracy w zespole i znajomość języków obcych. Ma to również pozytywny wpływ na perspektywy zawodowe.

Czy projekt może wzmocnić polsko-niemieckie stosunki sąsiedzkie?

Po zakończeniu projektu ma powstać trwała sieć firm i instytucji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, która w przyszłości umożliwi młodym Niemcom i Polakom zdobywanie doświadczenia zawodowego w sąsiednim kraju.

W jaki sposób przedsiębiorstwa odbierają ten pomysł i jakie mają z niego korzyści?

Niektóre firmy reagują ostrożnie, ponieważ uważają nadzór nad praktykantami za kosztowny. Chcemy im pokazać, że jest to inwestycja w przyszłość. Zainteresowani współpracą są przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, które przyjmują na siebie odpowiedzialność społeczną, zwiększają swoją atrakcyjność jako pracodawcy i już dziś myślą o wykwalifikowanych pracownikach przyszłości.

Chcemy współpracować z firmami, które rozwijają się międzykulturowo i umożliwiają swoim pracownikom zdobycie nowych doświadczeń w zakresie kultury i języka naszego sąsiedniego kraju - Polski. Szukamy firm, które chcą rozwijać swoje plany internacjonalizacji i uczestniczyć w tworzeniu sieci.

Czy są jeszcze jakieś przykłady polsko-niemieckiej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego?

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży od dawna wspiera projekty o wymiarze zawodowym, w tym praktyki zawodowe. Większość z nich odbywa się w Niemczech.

Projekt „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” realizowany jest pod wspólnym patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Elke Büdenbender, małżonki Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Projekt będzie prowadzony do 2020 roku i jest finansowo wspierany przez Fundację Nowe Kraje Związkowe.

Więcej informacji na temat projektu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

© www.deutschland.de