Przejdź do głównej zawartości

Zawody poszukiwane w Niemczech

W tych branżach międzynarodowi specjaliści mają w Niemczech najlepsze szanse

Nicole Sagener, 27.02.2020
Informatycy  mają w Niemczech dobre perspektywy zawodowe.
Informatycy mają w Niemczech dobre perspektywy zawodowe. © iStockphoto / gilaxia

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jest ogromne – i wzrasta ze względu na zmiany demograficzne. Szczególnie w zawodach związanych z naukami przyrodniczymi i techniką oraz w służbie zdrowia Niemcy już dziś są uzależnieni od fachowców z zagranicy. Wiele miejsc pracy zajmują migranci. W roku 2017 do Niemiec przybyło 38 000 fachowców spoza UE. To wynika z badań Fundacji Bertelsmanna.

Lekarki i lekarze

Żaden zawód nie cieszy się w Niemczech takim uznaniem społecznym jak zawód lekarza. Przedstawiciele tego zawodu mają wysokie zarobki. Lecz na terenach wiejskich brakuje prywatnych gabinetów lekarskich i nawet w szpitalach brak jest lekarzy.  Obecnie w Niemczech pracuje 49 000 lekarzy z zagranicy – dwukrotnie więcej niż w 2013 r.

Warunki wstępne: Lekarze wykształceni za granicą pod warunkiem uznania równoważności wykształcenia uzyskują dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza w Niemczech.

Zawody pielęgniarskie

Fachowcy w dziedzinie opieki i pielęgniarstwa łatwo znajdują zatrudnienie w NIemczech. W szpitalach, domach starców i innych placówkacho opieki brakuje wykwalifikowanego personelu.

Warunki wstępne: Kto we własnym kraju uzyskał wykształcenie w zawodach pielęgniarskich, może ubiegać się o uznanie kwalifikacji w Niemczech. Konieczne jest wykazanie odpowiedniego stanu zdrowia i znajomości niemieckiego – poszczególne kraje związkowe wymagają jej na poziomie B2 lub B1.

Zawody inżynierskie

 

W Niemczech jako kraju wysoko uprzemysłowionym inżynierowie mają doskonałe perspektywy zawodowe i zarobkowe. Przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej, budowlanej, budowy maszyn i pojazdów pilnie szukają specjalistów. Również osoby o wykształceniu akademickim w innych dziedzinach mają obecnie szanse na rozpoczęcie pracy w tych branżach. Cyfryzacja dodatkowo napędza popyt na fachowców.

Warunki wstępne: Uznanie kwalifikacji w zawodzie inżyniera lub inżyniera-doradcy uzyskają osoby, których zagraniczne wykształcenie jest równorzędne z wykształceniem w Niemczech.

Przedstawiciele nauk przyrodniczych i informatycy

Fachowców brakuje też w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i techniki. Zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i państwowe instytuty badawcze, np. placówki Towarzystwa im. Maxa Plancka i Towarzystwa im. Fraunhofera, oferują naukowcom z tych dziedzin ciekawe miejsca pracy.

Warunki wstępne: W Centrali Ewaluacji Wykształcenia Zdobytego za Granicą (ZAB) zagraniczni absolwenci wymienionych wyżej kierunków mogą porównać własne wykształcenie ze standardami niemieckimi.

Wszystkie informacje o pracy w Niemczech znajdziesz na portalu Make-it-in-Germany

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: