Przejdź do głównej zawartości

Studia dotyczące cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki. Przedstawiamy trzy kierunki studiów zajmujące się tą tematyką.  

Gunda Achterhold , 30.01.2023
Cyberbezpieczeństwo – Kierunki studiów z przyszłością i dla przyszłości
Cyberbezpieczeństwo – Kierunki studiów z przyszłością i dla przyszłości © AdobeStock / lev dolgachov

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – Politechnika w Ingolstadt 

Gospodarka i społeczeństwo są łączone w coraz większe sieci – a to z kolei zwiększa podatność na ataki hakerów. Dlatego też uczelnie coraz częściej rozszerzają klasyczne bezpieczeństwo IT (w rozumieniu ochrony danych) i obejmują programem nauczania całą powstającą globalnie cyberprzestrzeń. Nowo powstały kierunek licencjacki Cyberbezpieczeństwo na Politechnice w Ingolstadt przygotowuje absolwentów do planowania i wdrażania bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji w przestrzeni wirtualnej. Podczas studiów studenci przyjmują perspektywę zarówno twórców oprogramowania, planistów sieci i operatorów systemów, jak również hakerów. 

Poszukiwanie śladów w sieci – Uczelnia Mittweida 

Federalny Urząd Policji Kryminalnej mówi o bardzo złożonej gałęzi przestępczości gospodarczej: Cyberprzestępczość jest jednym z najszybciej zmieniających się zjawisk przestępczych. Działający globalnie sprawcy dynamicznie dostosowują się do rozwoju technicznego i społecznego, atakując wszędzie tam, gdzie jest to opłacalne finansowo. Uczelnia Mittweida kształci ekspertów pod kątem wysoce technicznych prac dochodzeniowych. Zorientowany na praktykę kierunek magisterski Cyberprzestępczość/Cyberbezpieczeństwo łączy bezpieczeństwo IT z kryminalistyką IT. Ważną część programu studiów stanowią metody i narzędzia mające na celu zabezpieczanie i ocenę dowodów cyfrowych. 

Nauka i badania w klastrze doskonałości – Uniwersytet Ruhry w Bochum 

Na Uniwersytecie Ruhry w Bochum studenci bezpieczeństwa IT uczą się od wiodących ekspertów. Wydział Informatyki jest siedzibą jednego z największych i najstarszych instytutów zajmujących się bezpieczeństwem IT w Europie, Instytutu Bezpieczeństwa IT im. Horsta Görtza (HGI), i jedynego niemieckiego klastra doskonałości w tej dziedzinie. Ściśle współpracuje również z Instytutem Bezpieczeństwa i Prywatności im. Maxa Plancka. Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo IT / Sieci i Systemy są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich w dziedzinie informatyki, matematyki lub elektrotechniki. W najwyższej klasy środowisku uczą się oni analizować za pomocą metod naukowych złożone zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa IT oraz opracowywać rozwiązania nowych problemów w kwestii bezpieczeństwa.

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: