Przejdź do głównej zawartości

Studia w zakresie badań nad pokojem i konfliktami

Zgłębiać konflikty międzynarodowe i znajdować rozwiązania – to można studiować na tych uczelniach w Niemczech.

Tanja Zech, 12.02.2019
Study in Germany: Peace and Security Studies
© Wayhome Studio/stock.adobe.com

Być może często już zastanawiałeś się, jakie są przyczyny konfliktów, o których od lat słyszymy w wiadomościach. Dlaczego eskalacja napięć doprowadza do wojen? Jak można wynegocjować kompromis? Jak można przywrócić pokój? Jeżeli takie kwestie Cię interesują, badania nad pokojem i konfliktami mogą być dla Ciebie właściwym kierunkiem studiów.

Obecnie na niemieckich uczelniach istnieje 120 licencjackich i magisterskich kierunków studiów w zakresie stosunków międzynarodowych, badań nad pokojem i konfliktami. W uczelnianym kompasie można filtrować według specjalności, stopnia studiów i międzynarodowych kierunków studiów: www.hochschulkompass.de.

Studia nad pokojem i bezpieczeństwem w Hamburgu

Unikatowym w Niemczech jest międzynarodowy kierunek studiów magisterskich w zakresie badań nad pokojem i bezpieczeństwem na Uniwersytecie w Hamburgu we współpracy z Instytutem Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa w Hamburgu (IFSH). Studia trwają dwa semestry. Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim. Nacisk położono na badania nad pokojem, globalizację, kontrolę zbrojeń, politykę bezpieczeństwa i prawo międzynarodowe. Program nauczania pozwala na nabycie umiejętności w zakresie utrzymywania pokoju, monitorowania i mediacji w organizacjach rządowych i pozarządowych, administracji lub przedsiębiorstwach.

Studia nad pokojem i konfliktami w Marburgu

Uniwersytet im. Filipa w Marburgu był pierwszą niemiecką uczelnią, która do swojego programu wprowadziła badania nad pokojem i konfliktami. Edukacja w Centrum Badań nad Konfliktami  ma charakter interdyscyplinarny, praktyczny i międzynarodowy. W skład uniwersytetu wchodzą eksperci z Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ), Cywilnej Służby Pokojowej (ZFD), fundacji politycznych i organizacji pozarządowych. Specjalną ofertę stanowi anglojęzyczny wspólny kierunek studiów nad pokojem i konfliktami, prowadzony wraz z brytyjskim University of Kent w Canterbury.

Międzynarodowe studia / Badania nad pokojem i konfliktami we Frankfurcie i Darmstadt

Ten kooperacyjny kierunek studiów Uniwersytetu we Frankfurcie i Politechniki w Darmstadt jest ściśle związany z Heską Fundacją na rzecz Badań nad Pokojem i Konfliktami (HSFK). Studenci nabywają umiejętność analizowania konfliktów w obrębie państw i pomiędzy nimi oraz opracowywania strategii ich rozwiązywania.

Międzynarodowa akcja humanitarna w Bochum

Na Uniwersytecie Ruhry w Bochum można specjalizować się w pomocy humanitarnej i uzyskać wspólny europejski tytuł magistra. Językiem wykładowym jest język angielski. Ten ambitny kierunek studiów umożliwia na przykład pracę jako doradca prawny, lekarz i kierownik projektu dla instytucji ONZ, rządów, stowarzyszeń lub organizacji pozarządowych.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: