Przejdź do głównej zawartości

Viadrina otwiera nowe centrum naukowe

„Center of Polish and Ukrainian Studies” na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą intensyfikuje studia o tych dwóch krajach.

30.11.2023
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą © pictureAlliance/dpa

Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies, które zostanie oficjalnie otwarte 29 listopada 2023 roku, opiera się na tradycji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina jako łącznika między Niemcami a ich sąsiadami na wschodzie. Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą znajduje się bezpośrednio przy granicy z Polską i jest postrzegany jako most. Około jedna szósta studentów pochodzi z sąsiedniego kraju. Zaangażowanie uniwersytetu na rzecz dobrych stosunków między Niemcami i Polakami ma co roku widoczny punkt kulminacyjny w postaci przyznawania nagrody Viadriny za wybitne zasługi dla porozumienia polsko-niemieckiego. W 2023 roku polski historyk i publicysta Krzysztof Ruchniewicz otrzymał 22. nagrodę Viadriny. 56-latek kieruje Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystko zaczęło się od Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Nowa centralna instytucja naukowa wyrasta z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, które powstało na Uniwersytecie Europejskim już w 2011 roku. Studia o Polsce istniały w tym czasie tylko na niektórych uniwersytetach niemieckich. Wraz z założeniem centrum badawczego temat ten został po raz pierwszy zebrany w jednym instytucie. Kierownikiem była od samego początku profesor Dagmara Jajeśniak-Quast. Wyjaśnia ona, że: „Ukraina jest obok Polski krajem wschodnioeuropejskim, z którym Uniwersytet Europejski Viadrina utrzymuje najściślejsze kontakty. Ukraina odgrywa również coraz ważniejszą rolę w naszej pracy naukowej w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce. Dalszy rozwój Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies jest zatem konieczną i logiczną decyzją. Z niecierpliwością czekam na wspólne kierowanie nową, centralną instytucją naukową z Andrii Portnov”.

Nowe centrum będzie również kontynuować zadanie włączenia badań dotyczących Polski i krajów wschodnioeuropejskich do jak największej liczby programów studiów na Viadrinie. Jak dotychczas zajęcia są oferowane w trzech językach – niemieckim, polskim i angielskim – i są skierowane do studentów na wszystkich poziomach kwalifikacji. Dzięki bliskości granicy wycieczki do regionu są regularną częścią nauczania we wszystkich obszarach tematycznych.

Kierownictwo nowym Center of Polish and Ukrainian Studies obejmie, oprócz profesor Jajeśniak-Quast, kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, profesor Andrii Portnov. Posiada on jedyną w Niemczech profesurę w dziedzinie Entangled History of Ukraine – na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.