Wiedza

Niemcy należą do krajów o najbardziej rozwiniętych badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym.

Temat tygodnia: Muzea i twórcy

Muzealnicy

Forum Humboldtów, Muzeum Senckenberg, Muzeum Ludwig. Tutaj poznasz trzy umysły stojące za kulisami wielkich kolekcji.