Przejdź do głównej zawartości

Wspólnie na rzecz równouprawnienia

Tutaj dowiesz się, kto w Niemczech angażuje się na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w nauce.

Johannes Göbel, 10.02.2020
Praca zespołowa w laboratorium: możliwa tylko razem.
Praca zespołowa w laboratorium: możliwa tylko razem. © Gorodenkoff - stock.adobe.com

Polityczna wola zmian

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) konkretnie wzmacnia równe szanse kobiet w nauce, ostatnio na przykład za pomocą programu promującego młode badaczki w dziedzinie sztucznej inteligencji. Rozpoczęty w 2012 roku i realizowany z powodzeniem z ramienia BMBF program promujący kobiety profesorki przynosi daleko idące efekty: zwiększa liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych na uniwersytetach i jednocześnie wymaga od uczelni przedstawienia koncepcji równych szans.

Promowanie równości

Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) traktuje równość płci jako jedno ze swoich głównych zadań. W tym celu postulują, aby kobiety naukowcy zostały zwolnione z pracy w gremiach lub, co najważniejsze, pozyskiwane za pomocą specjalnych programów. Dla DFG równość płci oznacza również uwzględnianie przy dokonywaniu oceny osiągnięć naukowych okoliczności życiowych, na przykład kwestii urlopu wychowawczego.

Kariery z dziećmi

Nazwana na cześć niemieckiej laureatki Nagrody Nobla Fundacja im. Christiane Nüsslein-Volhard  daje młodym doktorantkom i postdoktorantkom więcej swobody w robieniu kariery naukowej w dziedzinie eksperymentalnych nauk przyrodniczych lub medycyny. Finansuje pomoc w gospodarstwie domowym i przy opiece nad dziećmi. Ponadto fundacja związana jest z programem „For Women in Science“.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: