Barış için

Master Grafik Spezial
Anlaşmazlık ve çatışmalarda dinlerin sorumluluk alması

Dinlerin barış sorumluluğu üzerine

Bütün dinler barıştan yana tavır alıyor; fakat gene de her gün dinler adına çatışmalar, savaşlar ve terör eylemleri gerçekleştiriliyor. Dinlerin siyasette çok daha iyi yararlanılabilecek barış potansiyeli üzerineyse neredeyse hiç konuşulmuyor

Almanya neye inanıyor?

Almanların yaklaşık üçte ikisi Tanrı’ya inanırken, üçte biri herhangi bir din ya da mezhebe bağlı değil. Almanya’da din özgürlüğü var; isteyen istediği dini seçmekte ya da seçmemekte özgür.