“Temel hakları eksiksiz koruma”

Eşit haklar ya da düşünce özgürlüğü için davalar açan bir kurum. Başkan Ulf Buermeyer onları neyin harekete geçirdiğini anlatıyor.

Ulf Buermeyer, Özgürlük Hakları Cemiyeti Başkanı
Ulf Buermeyer, Özgürlük Hakları Cemiyeti Başkanı GFF/Paul Lovis Wagner

Sayın Buermeyer, Alman Özgürlük Hakları Cemiyeti (GFF) ne için mücadele veriyor?
GFF Alman Anayasası’nda yer bulan hakların korunmasını bir anlamda güvence altına alan bir kuruluş. Zira temel haklar kendiliğinden hayata geçmiyor. Temel hakların pratikte etkili olabilmesi için bu konudaki davaları mahkemelere götürecek insanlara ihtiyaç var.

Bize birkaç örnek verebilir misiniz?
Elbette... Örneğin Alman Dış İstihbarat Servisi BND, bir süre öncesine kadar Almanya’da yaşamayan ve Alman pasaportuna sahip olmayan kişileri kapsamlı bir şekilde izleyebiliyordu. GFF’nin bu konudaki görüşü, mesele özellikle de kişinin Alman resmi kurumları karşısında korunmasıysa, Alman Anayasası’yla korunan temel hakların herkes için geçerli olduğu. Bu düşünceden yola çıkarak durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Mahkeme 2020 Mayısındaki kararıyla bizi haklı buldu.

 

Açtığınız diğer davalar da bu davada olduğu gibi dijital alan ve veri koruma üzerine, değil mi?
Evet, öyle, ama temel hakları tüm alanlarda korumak istiyoruz. Bu nedenle ayrımcılıkla da mücadele ediyoruz. Örneğin, düzenlediği yıllık balık tutma yarışmalarına sadece erkeklerin katılabildiği Bavyeralı bir derneği mahkemeye verdik. Şikayetimizle, bu yarışmaya katılmak isteyen bir kadını destekledik. Anayasa’da kadın ver erkeklerin eşit olduğu yer alıyor, öyleyse bunun dernekler için de geçerli olması gerekir. Yerel mahkeme bize hak verdi, dernek temyize başvurdu. Nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz.

Korona pandemisi nedeniyle temel haklara getirilen kısıtlamaların uygunluğu, bugün Almanya’da tartışılan bir konu. Bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenebilir miyiz?
Politik alanda korona krizinin ele alınış şeklinin temelde temel haklarla uyumlu olduğunu düşünüyorum. Elbette GFF en başından beri bu alandaki gelişmeleri yakından izledi ve çeşitli tedbirleri bir “temel haklar kontrolüne” tabi tuttu. Çok ileri giden münferit bazı kararların alınmış olduğu yadsınamaz, ancak pandemi çerçevesinde Anayasa’nın tamamen ayaklar altına alındığı suçlaması büyük saçmalık. Öte yandan korona salgını bir yana, bireylerin devlet kurumlarınca izlenmeye karşı korunması konusunda ne yazık ki hala büyük açıkların söz konusu olduğunu söylemeliyim. Umarım bu ileride değişir. GFF, temel haklara bu alanda da daha çok değer verilmesinin sağlanmasına katkıda bulunma amacını taşıyor.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: