„Ochrona praw podstawowych w ich szerokim zakresie”

Stowarzyszenie wnosi do sądu sprawę o przestrzeganie równości praw lub wolności słowa. Przewodniczący Ulf Buermeyer wyjaśnia motywy.

Ulf Buermeyer, przewodniczący Stowarzyszenia Praw Obywatelskich
Ulf Buermeyer, przewodniczący Stowarzyszenia Praw Obywatelskich GFF/Paul Lovis Wagner

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Praw Obywatelskich (GFF)?
GFF jest w pewnym sensie ubezpieczeniem ochrony prawnej Ustawy Zasadniczej. Prawa podstawowe nie dochodzą do głosu same z siebie. Potrzeba ludzi, którzy będą wnosić sprawy do sądu, aby prawa podstawowe zaczęły być stosowane w praktyce.

Czy może Pan podać przykład?
W przeszłości Federalna Służba Wywiadu mogła w bardzo szerokim zakresie inwigilować osoby, które nie mieszkały w Niemczech i nie posiadały niemieckiego paszportu. GFF było jednak zdania, że prawa podstawowe naszej konstytucji dotyczą wszystkich ludzi, a przynajmniej w zakresie ochrony przed władzami niemieckimi. Dlatego zwróciliśmy się do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który w maju 2020 roku wydał orzeczenie na naszą korzyść.

 

Podobnie jak w tym przypadku, wiele z Państwa spraw dotyczy kwestii cyfrowych i ochrony danych.
Tak, ale chcemy chronić prawa podstawowe w całym ich zakresie. Dlatego między innymi sprzeciwiamy się również dyskryminacji. Na przykład GFF pozwało stowarzyszenie z Bawarii, w którego corocznych zawodach wędkarskich mogą brać udział wyłącznie mężczyźni. Dzięki naszej skardze wsparliśmy kobietę, która chciała wziąć udział w projekcie. Mężczyźni i kobiety są równouprawnieni – tak mówi Ustawa Zasadnicza i musi to obowiązywać również stowarzyszenia. Sąd okręgowy orzekł na naszą korzyść, ale stowarzyszenie złożyło apelację. Zobaczymy, co będzie dalej.

W Niemczech toczy się dyskusja na temat stosowności ograniczenia praw podstawowych z powodu pandemii koronawirusa. Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie?
Uważam, że polityczna reakcja na kryzys koronawirusowy jest zasadniczo zgodna z prawami podstawowymi. Oczywiście GFF od samego początku się temu dokładnie przyglądało i poddawało najróżniejsze rozwiązania „kontroli pod kątem praw podstawowych”. Z pewnością pojedyncze decyzje były zbyt daleko idące. Ale zarzut, że w pandemii znosi się Ustawę Zasadniczą, jest wielkim nonsensem. Niezależnie od pandemii koronawirusa z przykrością stwierdzam, że nadal widzimy poważne deficyty na przykład w zakresie ochrony przed nadzorem. Mam nadzieję, że to się zmieni. GFF chciałoby przyczynić się do zwiększenia znaczenia praw podstawowych również w tym zakresie.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: