Öğrenmek Entegrasyonu Kolaylaştırıyor

Şansölye Angela Merkel, Suriyeli kadın Bijîn Hasan’ı gayretlerinden ötürü 2020 Ulusal Entegrasyon Ödülü’yle onurlandırdı.  

Angela Merkel verleiht den Integrationspreis.
Angela Merkel dpa

„Bijîn’la Öğrenmek“ adını taşıyor Bijîn Hasan’ın Facebook platformu. Burada, Almanya’daki entegrasyona yarayan her şey öğreniliyor. „Bu grupla kadınlara yardım etmek, onlara umut vermek, cesaret vermek istiyorum” diyor, iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’den 2014 yılında kaçarak Almanya’ya sığınan ve 2019’da bu ülkede yüksek lisans öğrenimini bitiren Bijîn Hasan.  

Lisan, topluma iyi ayak uydurmanın baş koşulu.

2020 Ulusal Entegrasyon Ödülü sahibi Bijîn Hasan

Bijîn Hasan, şu sıralarda sayısı 300’e ulaşan üyeye sahip Facebook grubunda, Almanya’da kadınlara günlük hayatın her alanında Almanca, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yardım ediyor: Dil öğrenmekten yükseköğrenime kayıt yaptırmaya, iş başvurusundan resmi dairelerle ilişkilere kadar... „Lisan bu ülkede topluma iyi ayak uydurmanın baş koşulu ve bu nedenle bildiklerimi başkalarına aktarmayı çok arzu ediyorum.“ diyor Bijîn Hasan.  

Entegrasyon çalışmasında kadınlar çoğunluğu oluşturuyor.

Şansölye Angela Merkel

Ödül töreninde konuşan Şansölye Merkel, Kurt Tucholsky’nin „Kadınlar olmadan başarı olmaz“, sözlerini alıntıladı. Göç geçmişi olan kadınlar kendilerini Almanya’da kendi evlerinde hisseder, temel değerleri paylaşırlarsa, çocukların da kendilerini iyi geliştirmelerinin kolay olacağını söyleyen Merkel, „Entegrasyon çalışmasında kadınlar çoğunluğu oluşturuyorlar” dedi.  

Bijîn Hasan, Alman İşverenler Birliği (BDA) ve Alman Sanayicileri Birliği tarafından (BDI)  ödüle aday gösterildi. Ulusal Entegrasyon Ödülü’yle çok özel entegrasyon çalışmaları onurlandırılıyor ve başkalarını da aynı şekilde çaba göstermeye özendirmeyi amaçlıyor.   10.000 euro para mükâfatlı ödül, bu yıl dördüncü kez verildi. (dpa)

© www.deutschland.de