Niemcy – nowy rząd federalny

Die neue Bundesregierung
Jakie są plany nowego rządu? Kto jest odpowiedzialny za ministerstwa? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Germany