Przejdź do głównej zawartości

Praca nad przyszłością

Druk 3D, superkomputer, wodór: trzy przykłady ilustrujące, jak badania naukowe w Niemczech osiągają nowy wymiar.

Johannes Göbel, 13.02.2021
Wczesny etap tworzenia modelu opony w druku 3D
Wczesny etap tworzenia modelu opony w druku 3D © LUP

Różnorodność druku 3D

Bayreuth słynie na całym świecie z Festiwalu Wagnerowskiego, ale oferuje również wybitne badania. Na przykład w 2020 roku na uniwersytecie frankońskiego miasta powstało unikalne w skali Niemiec centrum badawcze Campus Additive.Innovations (CA.I), którego celem jest interdyscyplinarny rozwój druku 3D. Materiały, technologie, modele biznesowe i zastosowania wytwarzania przyrostowego są badane z różnych perspektyw, a społeczne następstwa technologii są również brane pod uwagę na szczeblu międzynarodowym. Nad innowacyjnymi rozwiązaniami pracują wspólnie naukowcy z 26 katedr uniwersyteckich i czterech pozauniwersyteckich instytucji badawczych. Na przykład podczas kryzysu koronawirusowego we współpracy z partnerami przemysłowymi wyprodukowano za pomocą technologii druku 3D prototypy i komponenty sprzętu medycznego.

W Bayreuth powstają w druku 3D nawet najdrobniejsze struktury.
W Bayreuth powstają w druku 3D nawet najdrobniejsze struktury. © LUP

Energooszczędny superkomputer

W Centrum Badawczym Jülich nad Dolnym Renem znajduje się komputer o ekstremalnych możliwościach: dzięki rozbudowie w listopadzie 2020 roku superkomputer JUWELS stał się najszybszym systemem i najpotężniejszą w Europie platformą do wykorzystania sztucznej inteligencji. Na liście TOP 500 najszybszych komputerów świata JUWELS zajmuje siódme miejsce. Jednocześnie jest on uznawany za najbardziej energooszczędny system w klasie komputerów o najwyższej wydajności na świecie. Superkomputer umożliwia przeprowadzanie różnorodnych symulacji. Szczególnie interesująca pod kątem pandemii koronawirusa i rozwiązań medycznych jest możliwość realistycznej symulacji procesów przed, w trakcie i po zetknięciu się potencjalnego aktywnego czynnika z receptorem lub białkiem.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Nowe sposoby wykorzystania wodoru

W walce ze zmianami klimatu Niemcy stawiają między innymi na swoją narodową strategię wodorową. Jednym z projektów jest P2X, który jest wdrażany w całym kraju. Termin „Power-to-X” odnosi się do technologii, które mogą być stosowane do przekształcania energii odnawialnej w inne nośniki energii, takie jak wodór. Można je stosować w sektorach o wysokiej emisji zanieczyszczeń, takich jak transport i przemysł, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla klimatu. Zespół projektu P2X opracowuje na przykład koncepcje optymalnego funkcjonowania stacji tankowania wodoru i testuje, jak tanio ogrzewać wodorem piece przemysłowe.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: