Przejdź do głównej zawartości

„Bauhaus jest ucieleśnieniem wolności“

Więcej niż dobre kształty: Claudia Perren, dyrektorka Fundacji Bauhaus w Dessau, wyjaśnia, dlaczego Bauhaus do dziś inspiruje ludzi kreatywnych.

Kim Berg, 17.12.2018
Claudia Perren, dyrektorka Fundacji Bauhaus w Dessau
Claudia Perren, dyrektorka Fundacji Bauhaus w Dessau © dpa

Dawniej szkoła, obecnie fundacja: Po zjednoczeniu Niemiec rząd niemiecki założył w 1994 roku w Dessau Fundację Bauhaus. Jej zadaniem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Bauhausu, który od 1996 roku w Weimarze i Dessau podlega ochronie UNESCO. W 2014 roku zarządzanie fundacją przejęła architektka Claudia Perren.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Proszę Pani, w 2019 roku Niemcy będą obchodzić 100-lecie istnienia Bauhausu. Czym szczególnym wyróżniała się ta Wyższa Szkoła Wzornictwa?

Bauhaus został założony po I wojnie światowej w celu znalezienia nowych form życia. Na przykład w Dessau zaczęto budować prototypy, które umożliwiłyby klasie robotniczej posiadanie własnego domu. Bauhaus wywarł bezpośredni wpływ na społeczeństwo poprzez projekty mieszkaniowego budownictwa socjalnego. Jest to zatem nie tylko model twórczości, ale także model społeczny i ekonomiczny.

… i polityczny?

Tak, Bauhaus był wyraźnie polityczny. Opierał się on na podstawowym rozumieniu demokracji i pozwalał na różne opinie. Zawsze było to miejsce wielkiego dyskursu i debaty. Takie są też nasze oczekiwania w stosunku do Bauhausu w Dessau.

Bauhaus zawsze był miejscem wielkiego dyskursu i debaty.
Claudia Perren, dyrektorka Fundacji Bauhaus w Dessau

Bauhaus istniał tylko przez 14 lat. Jaki wpływ wywiera on nadal na sztukę, design i architekturę?

Bauhaus był przede wszystkim transdyscyplinarny i międzynarodowy. Młodzi ludzie z całego świata studiowali w Bauhausie, a następnie wracali do swoich krajów lub przenosili się dalej. W rezultacie Bauhaus od samego początku rozwijał się w różnych aspektach międzynarodowych , a jednocześnie jego idee, techniki, metody i praktyki rozprzestrzeniały się coraz bardziej na cały świat. Dziś nie tylko projektanci i architekci sięgają do idei Bauhausu, lecz również aktorzy, muzycy i fotografowie postrzegają go jako źródło inspiracji.

Co Panią osobiście urzeka w Bauhausie?

To, co rzeczywiście mnie najbardziej fascynuje, to międzynarodowość. Dorastałam w Berlinie Wschodnim i miałam 17 lat, gdy upadł mur. Następnie mieszkałam w Zurychu, Nowym Jorku i Sydney, zanim przeprowadziłam się z rodziną do Dessau. Dzięki swojemu międzynarodowemu charakterowi Bauhaus jest dla mnie ucieleśnieniem tej wolności. Z drugiej strony jest też wyrazem wczesnej formy równouprawnienia. Wprawdzie w Bauhausie kobiety nie zawsze miały łatwo, ale na początku XX wieku otrzymały możliwość studiowania w Bauhausie. Są to bardzo współczesne założenia, którymi zajmujemy się do dziś.

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: