Przejdź do głównej zawartości

„Nie uchylać się“

Heiko Maas jest nowym ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Polityk SPD podkreśla rosnącą odpowiedzialność Niemiec na świecie.

13.09.2018
Nowy niemiecki minister spraw zagranicznych: Heiko Maas
Nowy niemiecki minister spraw zagranicznych: Heiko Maas © dpa

Niemcy. Nowy niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas podkreślił w swoim wystąpieniu inauguracyjnym rosnącą odpowiedzialność Niemiec na świecie. Podczas uroczystości objęcia urzędu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych polityk SPD powiedział, że wprawdzie nikt nie potrzebuje niemieckiej polityki zagranicznej, która przecenia swoje możliwości, ale że "równie niewłaściwa, a w obecnej sytuacji na świecie być może nawet jeszcze bardziej niebezpieczna, jest polityka zagraniczna, która uchyla się od odpowiedzialności".

Społeczeństwo otwarte jest najlepszym fundamentem pokoju, praw człowieka, dobrobytu i rozwoju.
Heiko Maas, minister spraw zagranicznych Niemiec

Istnieje „rozdźwięk między tymi, którzy opowiadają się za otwartością na świat, a tymi, którzy chcą powrócić do izolacji i nacjonalizmu“. Ten rozdźwięk będzie również kształtować niemiecką politykę zagraniczną w nadchodzących latach. Ale powiedzmy sobie jasno: „społeczeństwo otwarte jest wciąż najlepszym fundamentem pokoju, praw człowieka, dobrobytu i rozwoju.“ I dlatego nie można uchylać się od tej debaty, nawet jeśliby te podstawowe wartości kwestionowano w ramach Unii Europejskiej.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

W przemówieniu inauguracyjnym w dniu 14 marca 2018 roku Maas wskazał też na starania Niemiec o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na dwuletnią kadencję mającą się rozpocząć w styczniu 2019 r. Podkreślił, że odpowiedzialność za politykę bezpieczeństwa jest podstawowym zadaniem polityki zagranicznej.

Zgłoszona kandydatura została rozpatrzona pozytywnie: 8 czerwca Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało Niemcy na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. Tym samym zajmują one obecnie jedno z okresowo obsadzanych dziesięciu miejsc w Radzie Bezpieczeństwa. Do pięciu mocarstw z prawem weta stale reprezentowanych w najważniejszym organie ONZ należą: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja.

Heiko Maas urodził się w 1966 roku w Saarlouis. Studiował prawo, potem został sekretarzem stanu w Ministerstwie środowiska Kraju Saary a następnie ministrem tego resortu. W tym też landzie w latach 2012-2013, zanim przeniósł się do Berlina, piastował stanowisko ministra gospodarki. W latach 2013-2018 został członkiem najmłodszego rządu federalnego, w którym powierzono mu zadania ministra sprawiedliwości.

Maas jest siódmym szefem dyplomacji Niemiec od czasu zjednoczenia Niemiec. Misję tę przejmuje on od dotychczasowego ministra spraw zagranicznych Sigmara Gabriela.

Źródła: Niemiecka Agencja Prasowa dpa/ Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© www.deutschland.de