Przejdź do głównej zawartości

O co walczą Niemcy?

Philipp Gassert - historyk i badacz ruchów społecznych z uniwersytetu w Mannheim wie, w jaki sposób kształtowała się niemiecka kultura protestu.

Kim Berg, 15.07.2019
Protestkultur in Deutschland
© dpa

Panie profesorze, zgodnie z istniejącym stereotypem prawdziwy Niemiec nigdy nie przejdzie przez ulicę na czerwonym świetle. Jak współgra to z różnego rodzaju akcjami protestacyjnymi, które ostatnio miały miejsce?
Również w protestach Niemcy są bardzo zdyscyplinowani i wytrwali – ale mniej grzeczni, niż wskazywałby na to stereotyp. Protest uliczny jest integralną częścią naszej kultury politycznej. Popularne w latach 50. i 80. ruchy na rzecz pokoju należą do punktów kuminacyjnych nietypowego udziału. Także protest młodzieży, jako że znów go doświadczamy, ma długą historię w Niemczech.

Badacz ruchów społecznych Philipp Gassert
Badacz ruchów społecznych Philipp Gassert © Le chercheur Philipp Gassert, spécialiste de la contestation

Czym różnią się „Piątki dla przyszłości“ od ruchu studenckiego w latach 60. i ruchu ekologicznego w latach 80.?
W przypadku Piątków dla przyszłości na ulice wychodzą bardzo młodzi ludzie. Ruchy studenckie i  ekologiczne mobilizowały zwłaszcza studentów, ale przyłączały się do nich również starsze pokolenia.

Czy kultura protestu w Niemczech różni się od tej w innych krajach?
Techniki i repertuar protestacyjny nie różnią się zasadniczo od tych w innych liberalnych demokracjach. Można tu jednak dostrzec specyficzne akcenty krajowe. Ze względów historycznych temat pokoju w Niemczech jest szczególnie mocno zakorzeniony w kulturze protestu. Ponadto częściej chodzi tu o problemy polityczne niż społeczne, jak na przykład we Francji czy we Włoszech.

Jaką rolę w niemieckiej kulturze protestu odgrywają media społeczne?
Odgrywają one centralną rolę jako środek mobilizacji, organizacji i komunikacji w ramach ruchów, ale także w komunikacji zewnętrznej z politykami i społeczeństwem. Ruchy protestacyjne zawsze były bardzo dobre w wykorzystywaniu najnowszych mediów i kreatywnych reakcjach na przemiany w mediach. Ruch studencki z 1968 roku nabrał takiego znaczenia również dlatego, że wykorzystał możliwości oferowane przez telewizję i fotoreportaż. Podobnie jest dzisiaj, jeśli chodzi o „Piątki dla przyszłości“ i media społeczne.

Który z ruchów protestacyjnych najbardziej zmienił Niemcy ?
Nowy ruch feministyczny, ponieważ na stałe zakorzenił w społeczności temat równości płci. Zmiana relacji między mężczyznami a kobietami to najistotniejszy przewrót społeczny od lat sześćdziesiątych. Również ruch na rzecz ochrony środowiska w Niemczech jest niezwykle skuteczny.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: