Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 są tak ważne?

W skrócie: co trzeba wiedzieć o procedurze i znaczeniu wyborów europejskich.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: wpływ na politykę UE
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: wpływ na politykę UE dpa

Jakie znaczenie mają wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku?

Dzięki tym wyborom obywatelki i obywatele Unii Europejskiej mają wpływ na politykę wspólnoty międzynarodowej. Co pięć lat wybierają Parlament Europejski w Strasburgu w powszechnym, bezpośrednim, wolnym i tajnym głosowaniu. Jest to jedyny organ UE wybierany w wyborach bezpośrednich. Parlament z kolei wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej. Liczba miejsc zależy od liczby mieszkańców. Niemcy, najbardziej zaludniony kraj UE, reprezentuje 96 z 751 posłów do parlamentu.

Jak przebiegają wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 23-26 maja 2019 roku. Niemcy będą głosować 26 maja. Do głosowania uprawnionych jest prawie 400 milionów Europejczyków, w tym 64,8 miliona osób w Niemczech. To sprawia, że wybory europejskie są jednym z największych procesów demokratycznych na świecie. Kandydatami w wyborach nie są poszczególni posłowie do parlamentu, ale listy kandydatów z ramienia partii politycznych.

Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku są uważane za wybory, w których rozstrzygnie się los UE?

To brzmi dramatycznie. Jednak ze względu na rosnący nacjonalizm w wielu państwach członkowskich UE partie o ugruntowanej pozycji muszą liczyć się ze stratami, podczas gdy prawicowi populiści o krytycznym stanowisku wobec UE uzyskują coraz większy wpływ. Dlatego właśnie stawką jest wewnętrzna jedność Europy i ważne jest, aby wszyscy demokraci wzięli udział w wyborach.

O czym decyduje Parlament Europejski?

Na przykład o ustawach i budżecie UE. Parlament Europejski jest jedną z trzech centralnych instytucji Unii Europejskiej zaangażowanych w prawodawstwo UE. Na przykład w odniesieniu do rynku wewnętrznego, digitalizacji i ochrony danych, bezpieczeństwa żywności, transportu, ochrony klimatu i środowiska lub migracji. W ten sposób decyzje Parlamentu Europejskiego mają bezpośredni wpływ na codzienne życie Europejczyków.

Które partie wezmą udział w wyborach europejskich?

W Niemczech federalny komisarz ds. wyborów dopuścił 41 partii do udziału w wyborach europejskich. W Parlamencie Europejskim partie krajowe tworzą ponadnarodowe partie europejskie zgodnie z ich orientacją polityczną.

Które frakcje polityczne są reprezentowane w Parlamencie Europejskim?

Te osiem frakcji działa obecnie w Parlamencie Europejskim. W nawiasie na końcu wymienione są reprezentowane w nich partie niemieckie:
 

  • EPP (29%): Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna CDU i Unia Chrześcijańsko-Społeczna CSU)
  • S&D (25 %): Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec SPD)
  • ECR (10 %): Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (Liberalno-Konserwatywni Reformatorzy LKR)
  • ALDE (9 %): Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (Wolna Partia Demokratyczna FDP)
  • GUE/NGL (7 %): Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica (Lewica/Die Linke)
  • G/EFA (7 %): Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie (Zieloni/Die Grünen)
  • EFDD (6 %): Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (Alternatywa dla Niemiec AfD)
  • (5 %): Europa Narodów i Wolności (Niebieska Partia/Die blaue Partei)

Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego znajdziesz tu:

Europawahl.eu

What Europe does for me

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: