Przejdź do głównej zawartości

Na czym polega pokój?

100 lat po zakończeniu I wojny światowej młodzież z 47 krajów spotka się w Berlinie, aby zebrać pomysły na rzecz pokoju.

Kim Berg, 09.10.2018
Młodzież podczas uroczystości poświęconej pamięci w Verdun w 2016.
Młodzież podczas uroczystości poświęconej pamięci w Verdun w 2016. © dpa

 „Youth for Peace – 100 lat po zakończeniu I wojny światowej, 100 pomysłów na rzecz pokoju” pod takim hasłem realizowany jest projekt Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży (DFJW). Na spotkanie do Berlina przyjedzie 500 młodych między 15 a 22 rokiem życia z 47 krajów. Od 14. do 18. listopada będą w ramach warsztatów pracować nad nowymi pomysłami na rzecz pokoju. Rozmawiamy ze specjalną pełnomocniczką ds. realizacji projektu, Isabel Schäfer.

Szanowna Pani, dla wielu młodych nastolatków w Europie pokój jest czymś oczywistym. Dlaczego powinni się interesować I wojną światową?
Wspólne rozliczenie się z wojną nie jest jeszcze zakończone. Historia I wojny światowej jest we Francji przekazywana w inny sposób niż w Niemczech. Dlatego ważne jest, aby młodym ludziom przybliżyć te różnorodne wspomnienia i rozpocząć wspólny dialog. Od 2014 roku DFJW wspiera projekty, które zachęcają młodych do zastanowienia się nad konsekwencjami I wojny światowej.

Czego oczekuje Pani od tych spotkań?
Przede wszystkim chodzi o to, żeby zbudować wspólną europejską kulturę pamięci o I wojnie światowej. Wymiana między uczestnikami ma prowadzić do naświetlenia I wojny światowej z różnych perspektyw. W ramach warsztatów na temat „Przezwyciężyć wojnę, kształtować pokój” młodzi opracują 100 pomysłów na rzecz pokoju, które ostatniego dnia zostaną przekazane w formie impulsów na ręce prezydentów Niemiec i Francji, Franka-Waltera Steinmeiera i Emmanuela Macrona.

Chodzi nam o wspólną europejską kulturę pamięci o I wojnie światowej.
Isabel Schäfer, „Youth for Peace“

Według jakich kryteriów dokonano wyboru uczestników?
Młodzi ubiegali się w ramach otwartego międzynarodowego konkursu. Szczególe znaczenie miała dla nas różnorodność i partycypacja. Młodzi powinni okazywać zainteresowanie tematem i angażować się w sprawy cywilno-społeczne. Aby zapewnić możliwie szeroką paletę różnych poglądów, przy wyborze uczestników zwróciliśmy uwagę na równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz uwzględniliśmy nastolatków o różnym poziomie wykształcenia i różnym podłożu społecznym.

Powiedziała Pani, że DFJW już od dłuższego czasu zajmuje się tematem I wojny światowej. Jaką rolę odgrywa konferencja w Berlinie?
„Youth for Peace“ jest częścią cyklu na rzecz pamięci, który trwa już od 2014 roku. Odbyły się już dwa większe spotkania. Jedno z nich miało miejsce u wzgórza Hartmannswillerkopf we francuskich Wogezach i wzięło w nim udział około 100 uczestników, podczas drugiego w 2016 w Verdun spotkało się ponad 4000 młodych. Spotkanie młodzieży w listopadzie 2018 jest imprezą kończącą cykl na rzecz pamięci.

Konferencja od 14. do 18. listopada 2018 w Berlinie

© www.deutschland.de